Z grupy herbicydów, których zakres działania ogranicza się do chwastów dwuliściennych, zdecydowanie najtańszy jest Fox 480 SC - ok. 71 zł/ha. Relatywnie tanio wychodzą środki, których substancją aktywną jest chlopyralid, np. Cliophar 300 SL. Koszt jego zastosowania wyniesie ok. 128 zł/ha (o 79 proc. więcej względem Fox 480 SC). Z podobnym kosztem należy liczyć się w przypadku zastosowania nowego Navigatora 360 SL. Mimo pozornie wysokiej ceny, dzięki niskiej dawce koszt jego zastosowania wyniesie tylko 127 zł/ha. Dodatkowo, preparat ten ma najwięcej, bo aż trzy substancje aktywne, co poszerza spektrum zwalczanych chwastów. W przybliżeniu dwa razy więcej niż najtańszy preparat kosztuje Rapsan 500 SC (143 zł/ha). Zdecydowanie najdrożej, bo prawie o 120 proc. więcej od najtańszego w tej grupie, wychodzi zastosowanie środka Lontrel 300 SL - 156 zł/ha.

Herbicydy zwalczające chwasty dwu- i jednoliścienne w większości opierają się na tej samej substancji aktywnej - metazachlorze. Do najtańszych zaliczyć można Fuego 500 SC - 138 zł/ha oraz Agro Metazachlor 500 SC - 140 zł/ha. Metazanex 500 SC jest o od nich 1/5 droższy, natomiast do najdroższych zaliczyć można Kerb 50 WP (257 zł/ha, droższy o 86 proc.) oraz Butisan Star 416 SC - 293 zł/ha, czyli ponad 2 razy więcej od najtańszych. Preparat ten zawiera dodatkową substancję aktywną: chinomerak i można go stosować w najwyższej dawce: 3 l/ha.

Z herbicydów zwalczających chwasty jednoliścienne, w tym perz i samosiewy zbóż, najtańszy jest Leopard 05 EC - 117 zł/ha. Niewiele, bo o 4 proc. droższa jest Pantera 040 EC - 121 zł/ha. Agil 100 EC kosztuje ok. 138 zł/ha, a więc o 18 proc. więcej od najtańszego. Do droższych preparatów należą Focus Ultra 100 EC (więcej o 72 proc.) oraz Fusilade Forte 150 EC (aż o 95 proc. więcej). Zdecydowanie najdroższym środkiem w tej grupie jest Targa Super 05 EC - kosztuje aż 322 zł w przeliczeniu na ha, czyli o 175 proc. więcej od Leoparda 05 EC, który ma tę samą substancję aktywną.

Paletę zwalczanych chwastów można zwiększyć stosując mieszaniny herbicydów, zgodnie z zaleceniami producentów. Najtaniej wyjdzie połączenie Fox 480 SC (w dawce 1 l/ha) + Fuego 500 SC (również 1 l/ha) - ok. 140 zł/ha. Znacznie drożej, bo o ponad 133 proc., wyjdzie połączenie środków Lontrel 300 SL (0,4 l/ha) i Kerb 50 WP (1 kg/ha).