Aby rokował dobre przezimowanie, powinien w części nadziemnej wytworzyć krępą rozetę złożoną z 8-9 ciemnozielonych liści osadzonych na krótkiej, grubej łodydze.

Wzrasta dzięki temu szansa, że nawet przy niewielkiej okrywie śniegowej nie dojdzie do przemarznięcia pąka wierzchołkowego. Szyjka korzeniowa powinna osiągnąć grubość min. 0,8 cm.

Im grubsza, tym lepiej, gdyż jest magazynem substancji zapasowych, przez co w znacznym stopniu decyduje o przezimowaniu roślin. W części podziemnej z kolei zależy nam na osiągnięciu przez korzeń główny głębokości co najmniej 25 cm i licznych korzeni bocznych (o dużej masie). Silnie rozbudowany i głęboki system korzeniowy pozwala mieć nadzieję na szybką regenerację aparatu asymilacyjnego zniszczonego przez zimę, a także na słabszy wpływ niedoborów wody w wypadku wystąpienia częstych u nas suszy wiosennych.

Samodzielne osiągnięcie przez rzepak optymalnego pokroju jest trudne.

Częsty powód to aura - długa i ciepła jesień. Niejednokrotnie jest jednak efektem błędu agrotechnicznego, jak np. zbyt wczesny siew, który w roku poprzednim był "grzechem" często popełnianym.

Stąd działaniem standardowym jest ingerencja plantatora poprzez zastosowanie środków chemicznych działających jako regulatory wzrostu.

Chmury zarodników

Jesień jest jednocześnie okresem intensywnego rozwoju grzybów pasożytujących na rzepaku. Szczególnie groźna jest sucha zgnilizna kapustnych, jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób rzepaku w naszym kraju. Niezwalczana może spowodować straty sięgające 50-60 proc. plonu. Rośliny porażane są przez zarodniki powstające w owocnikach na resztkach słomy rzepakowej z poprzedniego sezonu wegetacyjnego.

Przenoszone z wiatrem zakażają rośliny w promieniu kilku kilometrów od miejsca, w którym zostały wytworzone.

Po wniknięciu do rośliny, grzyb przerasta tkanki liści i wnika do łodygi. Od terminu porażenia i tempa wzrostu grzyba zależy nasilenie występowania i szkodliwość choroby. Pierwsze objawy pojawiają się na liściach w postaci owalnych, zapadających się, jasnobrązowych plam. Porażona tkanka zasycha, przybierając postać zrakowaciałych wgłębień, otoczonych czarną obwódką.

W późniejszej fazie, w obrębie plam pojawiają się czarne punkciki. Silnie porażone rośliny przestają rosnąć, więdną, przybierają barwę niebiesko- -czerwoną, przewracają się i zamierają.

System korzeniowy jest najczęściej całkowicie zniszczony. Zaobserwowane jesienią plamy na liściach, wiosną nie są widoczne wskutek obumarcia porażonych roślin. Owocniki grzyba pozostają jednak żywe. Rozwój choroby przebiega w szerokim zakresie temperatury 5-25oC. Źródłem infekcji są resztki pożniwne i materiał siewny. Żywotność grzyba w glebie ocenia się na ok. 7 lat.

Czerń krzyżowych to choroba, której źródłem infekcji są resztki pożniwne chorych roślin, nasiona i inne porażone rośliny. Na liściach rzepaku pojawiają się koncentryczne, ciemnobrązowe plamy z jaśniejszymi i ciemniejszymi przebarwieniami. Plamy występują też na łodydze. Źródłem infekcji są porażone resztki roślinne i zakażone nasiona.

Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza i temperatura powyżej 20oC. Może ona powodować zmniejszenie plonu do 30 proc. Coraz częściej na plantacjach stwierdza się też występowanie mączniaka prawdziwego, mączniaka rzekomego, jasnej plamistości liści, zwanej cylidrosporiozą czy werticiliozą.

Fungicydy w podwójnej roli

Jedynym efektywnym sposobem ochrony rzepaku przed atakiem patogenów wywołującym te choroby jest wykonanie oprysku chemicznego. Część z zalecanych fungicydów - te oparte o triazole, charakteryzuje się również dodatkową cechą, działają mianowicie jak regulatory wzrostu. Triazolem szczególnie częstym jest tebukonazol.

Podobnie jak i inne substancje aktywne z tej grupy, blokuje on biosyntezę ergosteroli grzybów. W odróżnieniu jednak od większości, tebukonazol hamuje ją w dwóch miejscach, działając przez to skuteczniej. Ergosterole są odpowiednikiem cholesterolu w organizmach zwierząt. Wbudowywane są w błony komórkowe, działając na nie stabilizująco i decydując o wielu ich właściwościach.

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zaleca stosowanie triazoli jako bardzo skutecznych i korzystnych w okresie jesiennym, ale z zachowaniem odpowiednich reguł. Zabieg można przeprowadzić w fazie 4-8 liści rzepaku, przy temperaturze 10-12oC. Jeśli jest chłodniej, nie stosujemy tej grupy środków.

Można połączyć fungicydy z insektycydami w przypadku dużego nasilenia szkodników, kiedy działanie zaprawy najczęściej nie jest już wystarczające.

Ustalając dawkę triazoli, należy zwrócić uwagę na fazę rozwojową roślin i zagęszczenie łanu.

Przy obsadzie powyżej 60 sztuk roślin rzepaku na m2 działanie triazoli może okazać się niewystarczające. Rośliny w tym przypadku zbyt silnie konkurują o światło.

Inną strategią jest posiłkowanie się fungicydami, których substancje chemiczne pochodzą z innych grup chemicznych niż triazole. Regulację wzrostu rzepaku przeprowadza się wówczas poprzez zastosowanie znanego powszechnie ze stosowania w zbożach chlorku chloromekwatu - w skrócie CCC, czyli preparatu Stabilan 750 SL w dawce 0,5 do 0,75 l/ha, z chwilą gdy rzepak wytworzy 4-6 liści właściwych.

Przeciwko chorobom grzybowym w tej samej fazie rozwojowej wykorzystywany jest wówczas Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy) w dawce 1,2 l/ha. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie strobiluryny w mieszance z boskalidem - Pictor 400 SC w dawce 0,5 l/ha lub prochlorazu z karbendazymem - Prokarb 380 EC w ilości 1,5 l/ha.

Chlorek chloromekwatu (CCC) szczególnie chętnie stosowany jest w tych gospodarstwach, które korzystają z sygnalizacji występowania patogenów na danym terenie. Ich właściciele twierdzą, że stosowanie fungicydów powinno zawsze następować w czasie wysypu zarodników zwalczanych grzybów. Dlatego należy rozdzielić zabiegi regulujące wzrost od zabiegów zwalczania chorób.

W rozmowach z redakcją podkreślają, że najczęściej stosowanie triazolu jako regulatora wzrostu nie ma żadnego wpływu na ograniczenie infekcji chorobami grzybowymi. Dzieje się tak głównie z powodu stosowania regulacji wzrostu w terminie dalekim od daty infekcji.

Nie każdy Alert jesienią

Do stosowania w rzepaku służą dwa fungicydy o bardzo podobnej nazwie: Alert 375 SC oraz Alert 375 SE. Oba są mieszaniną fabryczną dwóch substancji aktywnych: flusilazolu (triazol) + karbendazym (benzymidazol). Różnią się więc jedynie formulacją. Tak mała z pozoru zmiana sprawia, że jesienny oprysk przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych przy zastosowaniu Alertu 375 SE nie będzie skuteczny. Środek ten przeznaczony jest do oprysku wiosennego i skierowany przeciwko zgniliźnie twardzikowej.