Pierwsza ich aplikacja powinna odbyć się w fazie pierwszego kolanka, które jest co najmniej 1 cm powyżej węzła krzewienia (BBCH 31). Uzyskuje się wówczas skrócenie dwóch dolnych międzywęźli.

Preparaty wykorzystywane do skracania źdźbła oparte są na następujących substancjach czynnych, które znajdują się w przykładowych preparatach:  

 • Stabilator 750 SL: odmiany skłonne do wylegania 1,8-2,0 l/ha, odmiany mniej podatne na wyleganie 1,2-1,8 l/ha;
 • Stabilan 750 SL: pszenica ozima dla odmian skłonnych do wylegania: 1,8-2,0 l/ha, dla  odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l/ha, Pszenżyto ozime (odmiany o długiej słomie) w dawce 1,5 – 2,0 l/ha, żyto ozime w dawce 1,5 – 2,0 l/ha;
 • Manipulator SL: pszenica ozima w dawce 1l/ha, pszenżyto ozime w dawce 1,25 – 1,5 l/ha, żyto w dawce 1,25 – 1,5l/ha;
 • CCC 720 SL: pszenica ozima dla odmian skłonnych do wylegania w dawce 1,8-2,2 l/ha, odmiany mniej podatne na wyleganie 1,2-1,8 l/ha;
 • Chlorek chloromekwatu (CCC) - wpływa na produkcję hormonów wzrostowych w roślinie, skracając dolne międzywęźle;
 • Etefon - W komórkach roślinnych ulega on rozkładowi, powodując wydzielanie etylenu, który hamuje aktywność hormonów wpływających na wzrost i długość źdźbeł;
 • Kobra 510 SL: pszenica ozima w dawce 0,7 - 0,9 l/ha, pszenżyto ozime w dawce 0,75 - 0,95 l/ha;
 • Korekt 510 SL: pszenica ozima w dawce Korekt 510 SL, pszenżyto ozime w dawce : 0,75 - 0,95 l/ha;
 • Trineksapak etylu - hamuje syntezę giberelin i wpływa na ograniczenie wzrostu;
 • Cuadro 250 EC: pszenica ozima w dawce 0,4l/ha, jęczmień ozimy i pszenżyto ozime w dawce 0,6l/ha,
 • Felix 250 EC: pszenica ozima – 0,4 l/ha, jęczmień ozimy i pszenżyto ozime 0,6l/ha, żyto w dawce 0,3 l/ha;
 • Moddus 250 EC: pszenica w dawce 0,4 l/ha, jęczmień ozimy w dawce 0,6 l/ha, żyto w dawce 0,3 l/ha, pszenżyto ozime w dawce 0,6 l/ha,  i Moddus Start 250 DC;
 • Moddus Start 250 DC: pszenica w dawce 0,3 l/ha, jęczmień ozimy w dawce 0,6 l/ha, pszenżyto ozime i żyto w dawce 0,5 l/ha.

Podane substancje czynne korzystnie wpływają na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego w roślinie, zwiększają średnice źdźbła i grubość jego ścianek. Chlorek chloromekwatu, trineksapak etylu należy stosować w temperaturach 10 – 15 st. C, a etefon w 15 – 20 st. C.