Roundup PowerMax 720 to środek chwastobójczy w formie granul, o najwyższej koncentracji. Substancją czynną preparatu jest ostatnio omawiany glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w produkcie w formie soli amonowej – 720 g/kg (72 proc.).

To herbicyd nieselektywny, o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny.

Pierwsze objawy jego działania można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Nie pozostawia widocznych śladów na stosowanych powierzchniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Na polach uprawnych przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania to 2,5 kg/ha, zalecana 1-2,5 kg/ha. Środek należy wówczas stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów rocznych.

Na ścierniskach, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych dawki się nie zmieniły. Środek poleca się stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Na ugory i odłogi maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wzrasta do 3 kg/ha, a zalecana to 2,5 – 3 kg/ha. Wyższe dawki należy stosować w przypadku silnego zachwaszczenia.

Szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków, a także tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe) również są miejscem, gdzie można aplikować środek.