W trakcie dotychczasowych wystąpień wskazano m.in. na wyzwania, jakie czekają branżę. Trwają bowiem prace nad wycofaniem wielu kluczowych substancji czynnych stosowanych w chemicznej ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych w Unii Europejskiej.

Ewentualne wycofanie z ochrony upraw rolniczych wielu stosowanych substancji czynnych może mieć bardzo poważne konsekwencje ekologiczne i ekonomiczne, a decyzje legislacyjne mogą powodować efekt odwrotny od zamierzonego. Na takie zagrożenie wskazywał prof. dr hab. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w pierwszym dniu Sesji.

Branża stoi zatem w obliczu wyzwań, którym stawić musi czoła już w bieżącym sezonie.

– Wyzwania dotyczą regulacji, bowiem zmiany prawa unijnego w zakresie substancji czynnych czy trwający proces odnowień rejestracji środków ochrony roślin mogą mieć olbrzymi wpływ na dostępność i kształt rynku środków ochrony roślin w naszym kraju – mówił Marcin Much, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w swoim wystąpieniu.

58 Sesja Naukowa IOR odbywa się w dniach 6-8. lutego 2018.