Najtańszym preparatem regulującym wzrost rzepaku ozimego i wzmacniającym jego łodygi jest Antywylegacz Płynny 675 SL - przy zastosowaniu najwyższej dopuszczalnej dawki (1 l/ha) kosztuje ok. 11 zł/ha. Jak zaznacza producent, środka tego nie należy stosować w uprawie odmiany Bor.

Koszt zastosowania regulatora wzrostu i biostymulatora Asahi SL, którego substancjami aktywnymi są trzy nitrozwiązki, jest ponad 5-krotnie wyższy - ok. 62 zł/ha.

Praktycznie taki sam koszt poniesiemy decydując się na wykonanie zabiegu z użyciem fungicydu Orius 250 EW. Preparat ten, oprócz działania grzybobójczego, wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, co zmniejsza ich podatność na wyleganie.

Horizon 250 EW zawiera tę samą substancję aktywną: tebukonazol, w takim samym stężeniu co Orius 250 EW, jednak jego koszt jest o 48 proc. wyższy - ok. 93 zł/ha.

Zbliżone działanie do wymienionych preparatów wykazuje Caramba 60 SL, której substancją aktywną jest metkonazol, należący do tej samej grupy chemicznej co tebukonazol - triazoli. Koszt zastosowania tego środka, w zależności od dawki, waha się od 104 do 130 zł/ha, czyli może być nawet dwukrotnie wyższy niż w przypadku Oriusa 250 EW.

W podobnej grupie cenowej znajdują się preparaty dwuskładnikowe, będące jednocześnie regulatorami wzrostu oraz fungicydami: Caryx 240 SL, Tilmor 240 EC oraz Toprex 375 SC.

Caryx 240 SL wyróżnia zawartość dwóch substancji aktywnych należących do różnych grup chemicznych. Koszt zastosowania tego środka w dawce 1 l/ha wynosi ok. 124 zł/ha. Jego dawkę można jednak zwiększyć do 1,4 l/ha, wówczas koszt wzrośnie do 174 zł/ha.

Skład środków Tilmor 240 EC oraz Toprex 375 SC jest ograniczony do substancji aktywnych z grupy triazoli. Pierwszy z nich, Tilmor 240 EC, kosztuje ok. 123 zł/ha, najmniej spośród porównywanych preparatów dwuskładnikowych. Natomiast Toprex 375 SC wyróżnia najwyższa cena detaliczna (ok. 270 zł/l) w poniższym zestawieniu, jednak dzięki dużej koncentracji substancji aktywnych zalecana dawka jest ograniczona do 0,5 l/ha. W efekcie, koszt zastosowania tego preparatu wynosi ok. 135 zł/ha, czyli o 9 proc. drożej niż Tilmor 240 EC.