Szacuje się, że podczas zabiegów ochrony roślin, znoszeniu cieczy opryskowej ulega od 4 do 40% aplikowanej cieczy. To co tracimy - nie znika w atmosferze tylko spada na inne uprawy, lasy, łąki, pola sąsiada. Prowadzone badania wykazały, że taka ciecz może przemieścić się na odległość ponad 7 km. Działa tu bowiem tzw. zjawisko dryftu - mówił Wachowski. 

Co to jest dryft?

- Dryft to poziome i pionowe znoszenie kropel cieczy roboczej. Występuje także przy bezwietrzne pogodzie w postaci inwersji. Takie są prawa przyrody - tłumaczył prelegent.

W jaki sposób można to zjawisko ograniczać?

Sposobów jest kilka. Jednym z nich jest np. stosowanie rozpylaczy eżektorowych oraz belki z pomocniczym strumieniem powietrza, wyposażone w rękawy powietrzne, zwiększające odporność kropel na znoszenie, poprzez zwiększenie ich energii. Rozwiązanie wspomagającym mogą być także wielofunkcyjne adiuwanty. 

Dlatego firma Agromix tworząc nowe produkty zwraca uwagę na ten problem. Nowa seria adiuwantów z serii Premium zawiera w swym składzie tzw. ANTY-DRYFT MAXX.  Przyczynia się on do zmniejszenia wytwarzania przez rozpylacze opryskiwaczy bardzo drobnych kropel i ułatwia szybkie opadanie pozostałych kropel cieczy opryskowej na opryskiwaną powierzchnię. Tym samym dodatek tego preparatu do cieczy opryskowej zapobiega znoszeniu kropel przez wiatr i naturalną konwekcję powietrza poza teren, na którym jest wykonywany zabieg.

Zobacz retransmisję konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.