W przypadku środków ochrony roślin stosowanych do desykacji należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy etykiet dotyczące:

  • możliwości ich zastosowania w danej uprawie (np. nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin do desykacji upraw gryki i prosa);
  • minimalnego okresu, w którym środek ochrony roślin może być użyty przed zbiorem uprawy.

PIORIN przypomina, że stosowanie preparatów niezgodnie z zaleceniami oraz nieprzestrzeganie minimalnych okresów pomiędzy użyciem środka ochrony roślin może powodować  przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości i/lub; występowanie pozostałości niedopuszczonych środków ochrony roślin w zebranych płodach rolnych.

Sankcje karne

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje m.in. nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin prowadząc kontrole w miejscach, gdzie są lub mogą być stosowane środki ochrony roślin. Dodatkowo PIORIN informuje, że w ramach kontroli stosowania środków ochrony roślin sprawdza obecność pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin. W sytuacji, kiedy w partii prosa lub gryki zostaną oznaczone niedozwolone substancje, Inspekcja ma prawo nałożyć karę sankcji na plantatora tej uprawy. Są to kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin.