Każdy środek chemiczny w swojej etykiecie stosowania powinien mieć wyznaczone warunki jego prawidłowego przechowywania. Każdy preparat powinien mieć określoną minimalną temperaturę, w której może być przechowywany, zazwyczaj granicą staje się temperatura poniżej 0 ᵒC.

Przeciętny rolnik, chemię wykorzystywaną w rolnictwie przechowuje w szafce lub skrzyni umiejscowionej najczęściej w garażu lub w piwnicy. Te pomieszczania nie zawsze mogą zapewnić tym środkom odpowiednich warunków przechowywania podczas zimy. Na czas silnych mrozów pestycydy należy przenieść do innego miejsca. Najlepsze było by ogrzewane pomieszczenie, z temperaturą nie spadającą poniżej 0ᵒC bez bezpośredniego źródła ciepła (pestycydy bywają łatwopalne). W myśl obowiązujących zasad cross compliance (Wymogi Wzajemnej Zgodności), nie może być to także pomieszczenie, w której znajduje się żywność lub pasza dla zwierząt.

Nowe miejsce składowania pestycydów, (podobnie jak i to wykorzystywane w trakcie trwania okresu wegetacyjnego) musi być właściwie oznakowane, zamykane na klucz i dostępne tylko dla upoważnionych osób. Preparaty chemiczne należy przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Lepiej ich nie przelewać do opakowań zastępczych, gdyż pamięć jest ulotna. Ważne aby pojemniki na czas zimy były szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed wilgocią.

A co może się stać z niezabezpieczoną przed mrozami chemią? Niskie temperatury mogą powodować zmianę właściwości roztworu. Może dojść do wytrąceń, powstania osadu, który to z kolei może zapychać nam filtry i dysze opryskiwacza. Co więcej niewłaściwie przechowywane podczas zimy pestycydy mogą utracić swoje chemiczne właściwości. Dotyczy to zarówno ich konsystencji jak i sposobu działania. Stać się nawet mogą fitotoksyczne dla roślin, a w najlepszym wypadku totalnie stracić swoje przeznaczenie.