Niewłaściwie przechowywane podczas zimy pestycydy mogą utracić swoje chemiczne właściwości. Dotyczy to zarówno ich konsystencji jak i sposobu działania. Stać się nawet mogą fitotoksyczne dla roślin, a w najlepszym wypadku totalnie stracić swoje przeznaczenie.

Wszystkie pestycydy w swojej etykiecie mają wyznaczone warunki prawidłowego przechowywania. Do nich należy się dostosować. Wszystkie praktycznie nie mogą być przechowywane w warunkach dużej wilgotności powietrza i w temperaturach poniżej zera. Stąd garażowa szafka czy skrzynia nie zapewni im odpowiednich warunków przetrwania zimy w stanie nienaruszonym. I tu pojawia się zazwyczaj problem, gdzie przenieść pestycydy na czas zimy. Najlepsze było by pomieszczenie ogrzewane, z temperaturą powyżej 0ᵒC bez bezpośredniego źródła ciepła (pestycydy bywają łatwopalne).

Jednocześnie należy zachować odpowiednie warunki przechowywania środków ochrony roślin, których przestrzegać musi każdy rolnik w myśl obowiązujących go zasad cross compliance (Wymogi Wzajemnej Zgodności). 

Dotyczą one głównie miejsce składowania pestycydów, które musi być właściwie oznakowane, zamykane na klucz i dostępne tylko dla upoważnionych osób. W takim pomieszczeniu nie może znajdować się żywność ani pasza dla zwierząt. Preparaty chemiczne należy przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Lepiej ich nie przelewać do opakowań zastępczych, gdyż pamięć jest ulotna. Ważne aby pojemniki na czas zimy były szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed wilgocią.