Rzepak kwitnie 3-6 tygodni, co dla środków ochrony roślin oznacza dość długi okres. Zabieg ochronny fungicydem przeprowadzony w fazie pełni kwitnienia rzepaku ma za zadanie chronić plantacje przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych i szarą pleśnią.

W przypadku zwalczania zgnilizny twardzikowej wyzwaniem jest właściwy moment aplikacji fungicydu. Zbytni pośpiech i za wczesna aplikacja triazoli sprawi, że preparaty z tej grupy nie obejmą ochroną długo kwitnącego rzepaku. Triazole skutecznie zwalczają choroby i ich działanie utrzymuje się do 3 tygodni, co jest zależne od zastosowanej dawki oraz biomasy roślin. Z kolei wszystkie preparaty fungicydowe zastosowane zbyt późno nie spełniają już swej roli.

Próg szkodliwości zgnilizny twardzikowej to 1 proc. widocznych objawów infekcji. Przeciwko tej chorobie zabieg przeprowadza się na początku opadania płatków kwiatowych.

Jeśli historia pola i obecny stan roślin wskazują, że zagrożenie zgnilizną twardzikową jest niewielkie zabieg ochrony fungicydowej można nieco przesunąć, tzn. wykonać go pod koniec kwitnienia. Takie działanie to ochrona plantacji przede wszystkim przed chorobami łuszczyn.

Zastosowanie fungicydów pod koniec kwitnienia wpływa w największym stopniu na ograniczenie występowania czerni krzyżowych na łuszczynach i zasiedlenie nasion przez grzyby rodzaju Alternaria, zwłaszcza przy silnej presji chorobowej.