Zabieg T2 jest przeprowadzany w fazie BBCH 37-39. Najczęściej celuje się nim w choroby takie jak septorioza paskowana liści, rdza żółta, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. Pod względem plonotwórczym najważniejszy jest liść flagowy i dwa kolejne, a ich porażenie patogenami może skutkować znaczącym spadkiem ilości plonu.

Sprawdzone działanie w zwalczaniu tych chorób mają substancje czynne należące do triazoli: propikonazol i przede wszystkim epoksykonazol. Największą skutecznością działania co wynika z obserwacji rolników i badań cechują się mieszaniny fabryczne triazoli - głównie wspomnianego już epoksykonazolu - z inhibitorami dehydrogenazy bursztynianowej, czy strobilurin.

Przykładowe preparaty zawierające:
Epoksykonazol: Rekord 125 SC, Respekto 125 SC, Rubric 125 SC, Safir 125 SC, Soprano 125 SC
Propikonazol: Ares 250 EC, Bumper 250 EC, Propicoflash 250 EC, Weto 250 EC
Triazole + inhibitory dehydrogenazy burszytnianowej: Bell 300 SC, Track 300 SC, Ventur 300 SC, Aviator Xpro 225
Triazole +strubiluriny: Allegro 250 SC, Swing Top 183 SC