Dodatnie temperatury występujące późną jesienią, a w bieżącym roku w zachodniej części kraju także w styczniu, sprawiają, że okres zimowego spoczynku u zbóż ozimych ulega w ostatnich latach skróceniu. Miejmy nadzieję, że pogoda w lutym będzie bardziej odpowiadać warunkom zimowym aniżeli jesiennym lub wiosennym. Takie warunki powodują, że zboża ciągle się rozwijają, tylko w wolniejszym tempie. Niestety, rozwijają się także grzyby chorobotwórcze, których wystąpienie w znacznym nasileniu spowodować może straty, zarówno w ilości, jak i jakości plonu zbóż ozimych. Żeby skutecznie ograniczyć występujące na plantacji grzyby chorobotwórcze, musimy przeprowadzać lustracje plantacji, a gdy zaistnieje potrzeba wykonania zabiegu, wybrać i zastosować odpowiedni do występujących na polu zagrożeń fungicyd (...).