Jak wynika z sygnalizacji agrofagów prowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin PIB w uprawie ziemniaków najgroźniejszą chorobą jest zaraza. Jej rozwojowi sprzyja wysoka wilgotność (powyżej 75 proc.) i temperatura 18-25°C. Pojawia się ona zwykle, tak jak i w tym roku, najczęściej od drugiej dekady czerwca i występuje do pierwszej dekady lipca, ale niekiedy również później. Warto zastosować jeszcze środki przed spodziewaną infekcją grzyba. Fungicyd wówczas stanowi barierę, która uniemożliwia kiełkowanie i rozwój patogena na części nadziemnej ziemniaka. Z danych IOR wynika, że zabieg jest szczególnie potrzebny na plantacjach w okolicy Boguchwały na Podkarpaciu, tam ziemniak znajduje się w fazie rozwoju kwiatostanu, a porażenie występuje na 5 proc. roślin.

W okolicy Boguchwały zbadano też obecność septoriozy plew na pszenicy ozimej, która obecnie znajduje się w fazie rozwoju ziarniaków. Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymanie się zwilżenia liści przez okres 3-6 godzin przy temperaturze 20-24° C. W korzystnych warunkach okres inkubacji (wylegania się ) choroby wynosi 7-14 dni. Zabieg przeciwko septoriozie należy też wykonać w okolicy Nienadówka, tam porażenie sięga 10 proc.

Burakom cukrowym zagrażają szkodniki. Jednym z nich jest śmietka ćwiklanka. Sygnalizacja IOR w tej sprawie mówi o miejscowości Kościelna Wieś, gdzie buraki znajdują się w fazie zakrywania międzyrzędzi, a szkodnik zaczyna składać jaja I pokolenia. Stadium szkodliwym śmietki są larwy. Po wylęgu z jaj wgryzają się one między dolną i górną skórkę liścia, pozbawiając roślinę miękiszu. Następstwem tego są duże, nieregularne plamy na liściach, zwane minami. W okolicy Winnej Góry z kolei należy wykonać oprysk przeciw rolnicom. Następuje tam masowy wylęg gąsienic (L2).