Gdy rolnik zdecyduje się na zastosowanie własnego ziarna, może je zaprawić w swoim gospodarstwie. Musi być to wykonane starannie, bo w przeciwnym wypadku nie ma to sensu. Nieporozumieniem jest, obserwowane zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach, zaprawianie w siewniku za pomocą drewnianej łopatki. W ten sposób rolnik wydaje tylko niepotrzebnie pieniądze na zaprawę.

Przy zaprawianiu obowiązuje kilka podstawowych zasad:

  • zaprawiać należy tylko dobrze oczyszczony materiał siewny,
  • zabieg najlepiej wykonywać bezpośrednio przed siewem,
  • ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte zaprawą,
  • zaprawiony materiał siewny może być użyty wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę,
  • nie należy zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 proc. ani uprzednio traktowanego inną zaprawą,
  • zaprawiony materiał siewny powinno się przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie,
  • gdy zachodzi konieczność przechowywania materiału siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania. Może się bowiem okazać, że uległa ona znacznemu zmniejszeniu.

Zaprawy do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu:

Głownia pyłkowa pszenicy: Baytan Universal 094 FS, Baytan Universal 19,5 WS (w obrocie do 15.10.2009 r.), Jockey 201 FS, Karbosar K 400 FS, Premis 025 FS, Premis Total 325 FS (zezwolenie do 15.10.2008 r.), Raxil 02 DS (w obrocie do 23.11.2009 r.), Raxil 060 FS (w obrocie do 13.01.2010 r.), Raxil Extra 515 FS (w obrocie do 9.02.2010 r.), Raxil Gel 206, Sarox T 500 FS (zezwolenie do 30.11.2008 r.), Sumi 8 020 FS (zezwolenie do 31.01.2009 r.), Tribenoks 330 FS (w obrocie do 22.12.2008 r.), Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS (w obrocie do 10.09.2009 r.), Vitavax 2000 FS, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS (zezwolenie do 20.04.2009 r.), Zaprawa zbożowa Orius 02 WS.

Mączniak prawdziwy zbóż: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS. Liście chronione są przed infekcją do początku strzelania w źdźbło.

Pałecznica traw: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS.

Pleśń śniegowa: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Jockey New 113 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Maxim 025 FS, Panoctine 350 LS, Premis Total 325 FS, Raxil Gel 206, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T (zezwolenie do 19.02.2009 r.), Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS.

Ptaki niszczące zasiewy i wschody: Mesurol 500 FS. Należy stosować w regionach dużego zagrożenia przez ptaki. Zabieg wykonać po wcześniejszym zaprawieniu ziarna przeciwko chorobom grzybowym.

Rdza brunatna: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS. Liście chronione są przed infekcją do początku strzelania w źdźbło.

Septorioza liści: Galmano 201 FS, Jockey 201 FS. Liście chronione są przed infekcją do początku strzelania w źdźbło.

Śnieć cuchnąca: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dividend 030 FS (w obrocie do 2.08.2009 r.), Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Jockey New 113 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Maxim 025 FS, Panoctine 350 LS, Premis 025 FS, Premis Total 325 FS, Raxil 02 DS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Redigo 100 FS (zezwolenie do 27.10.2008 r.), Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Scenic 080 FS (w obrocie do 7.01.2010 r.), Sumi 8 020 FS, Tarcza 060 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS, Zaprawa zbożowa Orius 060 FS.

Śnieć gładka: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dividend 030 FS, Jockey 201 FS, Jockey New 113 FS, Karbosar K 400 FS, Maxim 025 FS, Panoctine 350 LS, Premis 025 FS, Premis Total 325 FS, Raxil 02 DS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Sumi 8 020 FS, Tarcza 060 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS, Vitavax 2000 FS, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS.

Śnieć karłowa: Dividend 030 FS, Sarfun T 450 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS.

Zgorzel podstawy źdźbła: Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Jockey New 113 FS, Latitude 125 FS. W celu ochrony ziarna przed chorobami grzybowymi preparat Latitude trzeba stosować łącznie z jedną z następujących zapraw: Baytan Universal 094 FS, Maxim 025 FS, Premis Total 325 FS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Sarfun T 450 FS, Vitavax 200 FS i 2000 FS.

Zgorzel siewek: Baytan Universal 094 FS i 19,5 WS, Dithane Neo Tec 75 WG, Dividend 030 FS, Funaben T 480 FS, Galmano 201 FS, Jockey 201 FS, Jockey New 113 FS, Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 080 FS, Manconex 80 WP (zezwolenie do 9.08.2009 r.), Maxim 025 FS, Panoctine 350 LS, Penncozeb 80 WP, Premis 025 FS, Premis Total 325 FS, Raxil 02 DS, Raxil 060 FS, Raxil Extra 515 FS, Raxil Gel 206, Redigo 100 FS, Sancozeb 80 WP (zezwolenie do 11.02.2009 r.), Sarfun T 65 DS i 450 FS, Sarox T 500 FS, Scenic 080 FS, Sumi 8 020 FS, Tarcza 060 FS, Tribenoks 330 FS, Vincit 050 FS, Vitavax 200 FS, Vitavax 2000 FS, Vondozeb 75 WG, Zaprawa Funaben T, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS, Zaprawa zbożowa Orius 02 WS, Zaprawa zbożowa Orius 060 FS.

Źródło: "Farmer" 17/2008

Sprawdź ceny kontraktów terminowych