Ze zbóż ozimych najwcześniej przeprowadza się siew jęczmienia ozimego. Zanim jednak wyjedziemy z siewnikiem w pole, ziarno siewne należy zabezpieczyć przed rozwojem chorób grzybowych, a ostatnio także szkodników - głównie mszyc. Zarejestrowane preparaty chronią jęczmień ozimy głównie przed takimi chorobami, jak: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia i głownia pyląca. Rzadziej przed głownią zwartą, rynchosporiozą czy mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. Trzy zaprawy z naszego zestawienia chronią też przed szkodnikami. Są to: Astep 225 FS, Imidachlopryd Zaprawa 225 FS i Nuprid Max 222 FS - to preparaty godne polecenia, zważywszy na liczne w ostatnich latach występowanie mszyc jesienią. Owady te, żerując, przenoszą na jęczmień wirus żółtej karłowatości jęczmienia powodujący duże straty plonu ziarna, rzędu kilkudziesięciu p rocent.

JAK WYBRAĆ ZAPRAWĘ?

Warto zdecydować się na taki preparat, który bazuje nie na jednej, ale dwóch lub trzech substancjach czynnych, o różnych mechanizmach działania. Wpływa to na większy zakres zwalczania sprawców chorób. Istotny jest też sposób działania substancji czynnej i fakt, czy jest ona powierzchniowa (kontaktowa) czy układowa (systemiczna). Powierzchniowe chronią ziarno przed patogenami znajdującymi się na ziarnie, jak również występującymi w glebie. Z kolei zaprawy oparte na substancjach o działaniu układowym przeciwdziałają rozwojowi grzybów znajdujących się we wnętrzu ziarniaków. Dobrze jest zatem wybrać np. zaprawę dwuskładnikową, w której jedna substancja czynna wykazuje działanie układowe, a druga kontaktowe.

JEST Z CZEGO WYBIERAĆ

Lista zapraw w ochronie jęczmienia ozimego jest obszerna (tab.). Obejmuje ona ponad 40 produktów (dane na podstawie wyszukiwarki środków ochrony roślin MRiRW z 4 czerwca 2018 r.), z czego najwięcej, bo 23 bazują na dwóch substancjach czynnych. Najczęściej jedna należy do grupy triazoli, a druga imidazoli, fenylopiroli, ewentualnie neonikotynoidów. 13 zapraw opiera się na jednej substancji czynnej - najczęściej również z grupy triazoli, a tylko 5 na trzech substancjach.

Dominują preparaty działające układowo, tych jest najwięcej. Są też takie, które zgodnie z danymi z etykiety-instrukcji wykazują działanie zarówno systemiczne, jak i powierzchniowe, jak: Baytan Trio 180 FS, Kinto Duo 080 FS, Konazol Duo 080 FS, Maxim Star 025 FS, Premis Pro 080 FS, Rancona 15 ME, Rancona Mix ME, Real Super 080 FS, Sarox T 500 FS, Seedron 60 FS.

Tylko jeden środek (w naszym zestawieniu) przeznaczony jest wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion - Astep 225 FS.

Artykuł okazał się w lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"