Jeżeli zdecydowaliśmy się już na konkretna odmianę, należy też dobrać odpowiednią zaprawę, aby zabezpieczyć kiełkujące ziarno przed grzybami chorobotwórczymi (m.in. głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek), ale też insektycydami.

Przykłady zapraw do jęczmienia ozimego, w nawiasie dawka na 100 kg:
Astep 225 FS (0,2 l) - zaprawa fungicydowo-insektycydowa, Baytan Universal 094 FS (0,4 l), Funaben Plus 02 WS (0,15 kg), Karbosar K 400 FS (0,3 l), Kinto Duo 080 FS (0,25 l), Lamardor 400 FS (0,02 l), Maxim Star 025 FS (0,2 l), Premis 025 FS (0,15-0,2 l), Premis Pro 080 FS (0,25 l), Raxil 060 FS (0,05 l), Raxil Gel 206 GF (0,5 l), Real Super 080 FS (0,25 l), Sarfun T 450 FS (0,25 l), Sarfun T 65 DS (0,2 kg), Sarox T 500 FS (0,3 l), Tarcza 060 FS (0,05 l), Vitavax 2000 FS (0,3-0,35 l), Zaprawa Domnic 060 FS (0,5 l), Zaprawa zbożowa Orius 060 FS (0,05 l).