Pszenica twarda, zwana pszenicą makaronową, budzi coraz większe zainteresowanie wsród rolników w Polsce. Są juz także dostępne na rynku polskie odmiany,  które coraz lepiej są przystosowane do warunków uprawy naszego klimatu. Dostępne są zarówno formy jare jak i ozime.

Ziarniaki pszenicy twardej w porównaniu do pszenicy zwyczajnej są bardzo twarde, szkliste, i to między innymi sprawia, że botacznicznie traktuje się ją jako odrębny gatunek. Agrotechnika obu gatunków jest podobna, jednak zdecydowana większosć środków ochrony roślin w swoich etykietach rejestracyjnych nie wspomina o możliwośći ich stosowania w ochronie właśnie pszenicy twardej.

Wychodząc na przeciw potrzebom coraz częściej producenci środków ochrony roślin doprecyzowują etykiety rejestracyjne dla swoich produktów. Takim przykładem jest rozszerzenie rejestracyjne dla zaprawy Maxim Power.

Zaprawa ta, to połączenie dwóch substancji czynnych: sedaksanu i fludioksonilu. Sedaksan to fungicyd należący do rodziny inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej z chemicznej grupy karboksyamidów pirazolu. Ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej i odpowiada za zdrowszy, a tym samym mocniejszy system korzeniowy. Druga substancja czynna – fludioksonil – wyróżnia się bardzo szerokim spektrum zwalczanych chorób nawet przy bardzo małych dawkach, co przekłada się na bezpieczeństwo ziaren zbóż objętych zabiegiem.

Teraz, dzięki nowej rejestracji produktu, Maxim Power można stosować również w zwalczaniu pleśni śniegowej zbóż i traw, zgorzeli siewek (fuzariozy/septoriozy siewek), śnieci cuchnącej pszenicy, głowni pylącej pszenicy i ostrej plamistości oczkowej (rizoktoniozy) w uprawie pszenicy twardej.