Ochronę fungicydową owsa zazwyczaj zamykamy poprzez zaprawianie ziarna. Do wyboru obecnie mamy 20 możliwości (preparaty trój-, dwu-, i jednoskładnikowe). W porównaniu do roku poprzedniego na liście pojawiło się kilka nowości. Większość nowych preparatów opartych jest na dwóch s.cz.: sedaksan oraz fludioksonil.

Dostępne preparaty mają za zadanie chronić to zboże przed zgorzelą siewek, głownią pylącą czy głownią zwartą owsa - chorobami, które mogą być zwalczanie tylko poprzez zaprawianie.

Do zaprawiania ziarna można użyć jednego z poniższych preparatów:

• Baytan Trio 180 FS - (triadimenol, fluoksastrobina , fluopyram) - chroni przed zgorzelą siewek, głownią pylącą. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.

• Beltone 25 FS- (tritikonazol) – głownia pyląca owsa. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150-200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

• Celest Extra 050 FS - (fludioksonil, difenokonazol) - głownia pyląca owsa. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 - 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

• Celest Power – (sedaksan, fludioksonil) - pasiastość liści. Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody.

• Certicor 050 FS (tebukonazol, metalaksyl) - zgorzel siewek. Dawka: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody.

• Gizmo 060 FS (tebukonazol) - zgorzel siewek, głownia pyląca. Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.

• Lamardor 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - zgorzel siewek. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

• Maredo 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - zgorzel siewek. Zalecana dawka: 20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

• Maxim Star 025 FS (fludioksonil, cyprokonazol) - głownia pyląca, zgorzel siewek Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.

• Maxim Power - (sedaksan, fludioksonil) - głownia pyląca. Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody.

• Omnix Power – (sedaksan, fludioksonil) głownia pyląca. Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody

• Premis 025 FS (tritikonazol) - zgorzel siewek, głownia, głownia pyląca. Zalecana dawka: 150-200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

• Real 025 FS – (tritikonazol)- głownia pyląca. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150-200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

• Redigo Pro 170 FS – (protiokonazol, tebukonazol) zgorzel siewek. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 66,7 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 – 800 ml wody.

• Sedextra Power – (sedaksan, fludioksonil) głownia pyląca. Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody

• Seedron 60 FS (fludioksonil , tebukonazol) – głownia pyląca, zalecana dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna

• Vibrance Duo (fludioksonil, sedaksan)- głownia pyląca. Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody.

• Vibrance Duo 050 FS (sedaksan, fludioksonil) głownia pyląca. Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody,

• Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram) - zgorzel siewek. Dawka: 300 - 350 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

• Zaprawa Domnic 060 FS (tebukonazol) - zgorzel siewek. Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.