Fludioksonil to jedna na najczęściej występujących  substancji czynnych w zaprawach.  Działa kontaktowo i zakłóca przekazywanie sygnałów osmotycznych w komórkach grzyba, co powoduje hamowanie kiełkowania zarodników i ogranicza wzrost grzybni. 

Zaprawa Madron 50 FS uzyskała rozszerzenie rejestracyjne o kolejne uprawy w tym z grupy małoobszarowych. 

Do zaprawiania nasion upraw strączkowych

Preparat może być stosowany m.in. w bobiku, bobie, fasoli zwykłej i wielokwiatowej, grochu zielonym i zwyczajnym (uprawianym na suche nasiona), grochu zwyczajnym pastewnym (peluszce), wyce, soczewicy jadalnej – do zwalczania takich chorób, jak zgorzel siewek (fuzarioza siewek) oraz askochytoza. Natomiast w łubinie wąskolistnym, żółtym, białym, a także w ciecierzycy pospolitej i soi Madron 50 FS ma rejestrację przeciwko zgorzeli siewek.

Jeśli chodzi o dawkowanie zaprawy Madron 50 FS w roślinach strączkowych, zazwyczaj jest to 100 ml na każde 100 kg materiału siewnego, a tylko w przypadku soi 120 ml na 100 kg. Niezbędna do wykonania zabiegu ilość wody to 700 ml na 100 kg nasion.

Aby proces zaprawiania przebiegał właściwie, należy bezwzględnie zadbać o czystość materiału siewnego. Musi być on pozbawiony pośladu i pyłu, aby zaprawa została dokładnie naniesiona na okrywy nasienne.

Także chroni słonecznik

Warto dodać, że jedną z upraw małoobszarowych, w której Madron 50 FS również ma rejestrację, jest słonecznik zwyczajny, coraz bardziej popularny w Polsce. W słoneczniku zaprawa od Innvigo zwalcza takie choroby, jak: alternarioza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa oraz zgorzel siewek (fuzarioza siewek), a dawka to 300 ml środka na 100 kg nasion.