Dobrze znane przysłowie „mądry Polak po szkodzie” jest wymowne i bardzo dobrze opisuje to, co może wydarzyć się, gdy rolnik wysieje niezaprawiony materiał siewny. Tym przysłowiowym Polakiem, niestety, jeszcze dość często jest rolnik, który chce zaoszczędzić i zmniejszyć koszty produkcji. Jak praktyka dowodzi, skutkiem takiego działania jest dużo zmartwień, gdy nadchodzą żniwa, a po nich czas przygotowania ziarna z przeznaczeniem na paszę lub do sprzedaży. Brak zaprawienia ziarna to niebezpieczeństwo nieodpowiednich, niskich plonów i o jakości, która przyszłych użytkowników będzie niepokoić.

Dlaczego warto zaprawiać ziarno, które przeznaczone będzie do siewu?

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to ważne pytanie. Przede wszystkim ziarno trzeba zaprawiać, ponieważ nie wiemy, czy i przez jakie przez grzyby chorobotwórcze jest zasiedlone, a zwalczyć można je tylko jednym sposobem, a mianowicie zaprawiając lub kupując zaprawione ziarno. Ziarno z plantacji nasiennych jest starannie przygotowywane, aby wschody były najlepsze i spełniały wymagania stawiane przez wiele norm. Ważnym parametrem takiego materiału jest zdolność kiełkowania.

 

Najlepiej, aby była ona bliska 100 proc. i często tak się zdarza, jednak wiele czynników zakłóca w rzeczywistości tę wielkość. Mamy tu na myśli obecność grzybów na ziarnie i w jego wnętrzu oraz grzybów i organizmów chorobotwórczych w glebie, do której trafia ziarno. Gdy do siewu używa się materiał z własnego gospodarstwa, to ryzyko obecności grzybów przenoszonych z ziarnem jest większe, ponieważ każdy rolnik ma zróżnicowane podejście do stosowania ochrony zbóż w czasie ich produkcji.

Niekiedy rezygnuje się z jakiegoś zabiegu mającego na celu ochronę zbóż przed porażeniem przez grzyby chorobotwórcze, a niestety, zdarza się, że sieje się ziarno niezaprawione. Taka sytuacja nie ma miejsca w firmach, które zajmują się produkcją materiału siewnego. Nawet w pewnym materiale siewnym może zdarzyć się, że niektóre źdźbła wytworzą kłosy z ziarnem zniszczonym przez grzyb lub zanieczyszczonym przez grzybnię lub zarodniki grzybów, które można zwalczać tylko poprzez zaprawienie materiału siewnego.

Jakie główne zagrożenia trzeba zlikwidować, zaprawiając ziarno?

Zaprawiamy ziarno wszystkich gatunków zbóż ozimych. W pierwszej kolejności na omówienie zasługują pszenica i jęczmień ozimy, a następnie żyto i pszenżyto. Nawet śladowe wystąpienie kłosów zawierających torebki śnieciowe z teliosporami grzyba Tilletia caries (sprawcy śnieci cuchnącej) na plantacji, z której będzie pochodzić materiał siewny, stanowi duże zagrożenie dla plantacji obsianych takim ziarnem w przypadku, gdyby był to materiał niezaprawiony. Proporcje wyglądają następująco: porażenie 0,2% (niezauważalne, znikome) po użyciu takiego ziarna bez zaprawiania oznacza porażenie aż 25% kłosów na plantacji, co oznacza klęskę dla rolnika, bo uzyskuje on materiał bezwartościowy i niespełniający norm, w tym cech organoleptycznych. Zapach zgniłych ryb spowodowany przez ryboflawinę, którą zawierają teliospory, dyskwalifikuje takie ziarno i uniemożliwia jego zbyt. Podobne problemy występują, gdy mamy do czynienie ze śniecią gładką, a także śniecią karłową. Dla pszenicy potencjalnym zagrożeniem jest też głownia pyląca pszenicy. Grzyb powodujący tę chorobę Ustilago tritici całkowicie niszczy kłos i uniemożliwia powstanie ziarna. Jęczmień ozimy zagrożony jest przez głownię pylącą, głownię zwartą i pasiastość liści jęczmienia. Te trzy różne grzyby wywołują różniące się objawami choroby, jednak łączy je to, że sprawców można zwalczyć, zaprawiając przed siewem ziarno.

Jak objawiają się te choroby?

Głownia pyląca to pojawienie się w łanie jęczmienia „czarnych kłosów”, które pylą zarodnikami teliosporami aż do momentu, gdy pozostanie tylko kłos z osadkami kłosków. W przypadku głowni zwartej pozornie kłos pozostaje niezmieniony, jednak wygląda inaczej. W miejscu ziarniaków powstają brunatne twory pokryte srebrzystą błonką, kształtem przypominające ziarno. Tak zmienione kłosy utrzymują strukturę do zbioru i są rozbijane w czasie omłotu, co prowadzi do uwolnienia zarodników, które pokrywają zdrowe ziarno. Objawy pasiastości jęczmienia powodowanej przez Pyrenophora graminea mocno różnią się od opisywanych powyżej. Zmiany chorobowe dotyczą całej rośliny porażonej przez grzyb. Na liściach i pochwach liściowych pojawiają się początkowo żółte, a później brązowe paski wzdłuż blaszek liściowych i pochew. Rośliny mają zahamowany wzrost, kłosy wykształcają się, ale przedwcześnie zamierają i nie wydają plonu. Najczęściej zamiera cała porażona roślina. W przypadku tych chorób zaprawianie ziarna pozwala w bardzo wysokim stopniu wyeliminować te choroby z plantacji jęczmienia.

Żyto często uważane jest za gatunek niewymagający ochrony chemicznej. Wielu rolnikom wydaje się, że wystarczy żyto zasiać i zebrać. A takie myślenie powoduje, że w tej uprawie pojawia się głownia źdźbłowa żyta. Jak wskazuje nazwa choroby powodowanej przez Urocystis occulta objawy porażenia zaobserwować można na źdźbłach i pochwach liściowych żyta w postaci ciemnobrunatnych smug, które później się otwierają i uwalniają czarne teliospory. Zaprawienie ziarna żyta eliminuję tę chorobę, która już teraz często obserwowana jest na małych polach. Jedynie pszenżyto obecnie wolne jest od głowni i śnieci, ale porażane jest przez sprawców zgorzeli siewek, które niekiedy w wielkich ilościach bytują w glebie. Zgorzel przed- i powchodowa to choroba powszechnie występująca w zbożach. Wszystkie zarejestrowane zaprawy mają za zadanie zwalczać lub silnie ograniczać porażenie grzybów bytujących w glebie, które niszczą kiełki i korzenie ozimin. Grzyby te często są odpowiedzialne za występowanie miejsc z ubytkami roślin, co wpływa na obsadę plantacji. Tabele zawierają przykłady zapraw, których można użyć do zaprawianie ziarna.