Zaprawiania bowiem pomaga zmniejszyć zagrożenie ze strony chorób grzybowych, a także szkodników - mszyc. Do sprawców chorób, które ograniczane są przez ten zabieg należy przedew wszystkim zgorzel siewek, ale nie tylko. Wśród licznych chorób można też wyliczyć: głownię pylącą, głownię źdźbłową, pleśń śniegową, śnieć cuchnącą, śnieć gładką, zgorzel podstawy źdźbła, septoriozę paskowaną liści i rdzę brunatną.

Dobrze zaprawione ziarno to nie tylko ochrona przed agrofagami, ale też lepsze kiełkowanie roślin. Ponieważ dobra zaprawa od samego początku wegetacji wyeliminuje zagrożenie ze strony chorób, których zarodniki znajdują się bezpośrednio na nasionach jak i tych, które znajdują się w glebie.

Ze zbóż ozimych w pierwszej kolejności wykonywany jest siew jęczmienia ozimego. Przeprowadza się go już w pierwszej dekadzie września. Stąd przedstawiamy wybrane zaprawy dla tego gatunku. Najczęściej zaprawy do jęczmienia zwalczają zgorzel siewek i głownie pylącą, zdarza się też że pleśń śniegową i sporadycznie, w zależności od produktu, głownię zwartą jęczmienia, rynchosporiozę, plamistość siatkową, pasiastość liści jęczmiania, a także mszyce.

- Astep 225 FS (mszyce, zgorzel siewek, głownia pyląca),
- Baytan Universal 094 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca),
- Certocor 050 FS (pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyląca),
- Funaben Plus 02 WS (głownia zwarta jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyląca),
- Karbosar K 400 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca, rynchosporioza, plamistość siatkowa),
- Kinto Duo 080 FS (zgorzel siewek),
- Lamardor 400 FS (zgorzel siewek),
- Maredo 400 FS (zgorzel siewek),
- Premis 025 FS (zgorzel siewek, głownia pyląca, głownia zwarta jęczmienia),
- Premis Pro 080 FS (zgorzel siewek),
- Raxil 060 FS (zgorzel siewek),
- Raxil Gel 206 Gf (zgorzel siewek, głownia pyląca),
- Sarfun T 450 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć karłowa),
- Sarfun T 65 DS. (zgorzel siewek),
- Sarox T 500 FS (pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca),
- Tarcza 060 FS (zgorzel siewek, głownia pyląca),
- Zaprawa Domnic 060 FS (zgorzel siewek).