Zboża jare, pomimo krótszego okresu wegetacji, są nie mniej narażone na wystąpienie chorób niż ozime. Część z nich, jak np. głownie, śniecie przenosi się  z materiałem siewnym. Jedynym sposobem zapewniającym powstrzymanie ich rozwoju jest zaprawianie ziarna. Szczególnie jest to zalecane w gospodarstwach, w których wykorzystywany jest własny materiał siewny. Wykonanie tego zabiegu u zbóż jarych jest szczególnie ważne, ponieważ bardzo często dalsze zabiegi ochrony roślin z wykorzystaniem fungicydów są pomijane.  

Aktualnie na rynku jest wiele zapraw o różnym składzie substancji czynnych i spektrum działania. Do wybory mamy preparaty trójskładnikowe, dwuskładnikowe, oraz jednoskładnikowe. Te pierwsze są najskuteczniejsze (odznaczają się najszerszym spektrum działania) ale i niestety najdroższe. Dlatego też zdecydowanie mniej osób decyduje się na zakup takich środków. Znacznie częściej wybierane są zaprawy dwu- czy jednoskładnikowe. W ich wypadku zakres zwalczanych chorób jest nieco mniejszy. Nie oznacza to jednak, że stosowanie tych zapraw jest bezcelowe.

Poniżej przykładowe preparaty do zaprawiania zbóż jarych.

Trójskładnikowe:

·        Baytan Trio 180 FS (triadimeno, fluoksastrobina, fluopyram)

Przeznaczona do ochrony jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa. Zalecana dawka: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.

·        Beret Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil,tebukonazol)

Zarejestrowana do stosowania w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, w  dawce 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400 - 800 ml wody.

·        Celest Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil, tebukonazol)

Środek identycznie jak poprzedni zalecany jest do użycia w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, w takiej samej dawce tj. 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400 - 800 ml wody.

Dwuskładnikowe:

·        Celest Extra 050 FS (fludioksonil i difenokonazol)

  Ziarno pszenicy jara, jęczmienia jarego i owsa należy zaprawiać stosując 200 ml środka z dodatkiem do 1200 ml wody na 100 kg nasion.

·        Maxim 025 FS (fludioksonil cyprokonazol)

Preparat przeznaczony do ochrony jęczmienia jarego i owsa. Zalecana dawka: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody.

·        Certicor 050 FS (metalaksyl i tebukonazol)

Środek zarejestrowany do zaprawiania materiału siewnego pszenicy jarej, jęczmienia jarego, pszenżyta jarego i owsa, w dawce 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500 - 900 ml wody.

  • ·      Premis Pro 080 FS (tritikonazol i prochloraz w kompleksie z miedzią)

Zaleca dawka dla pszenicy jarej i jęczmienia jarego to 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody.

·        Difend 30 FS (difenokonazol)

Fungicyd przeznaczony do stosowania w pszenicy jarej i pszenżycie jarym w dawce 200 ml/100 kg ziarna. Zalecana ilość wody: 400 ml/100 kg ziarna.

·        Gizmo 060 FS (tebukonazol)

Zarejestrowany do stosowania w pszenicy jarej, pszenżycie jarym, jęczmieniu jarym i owsie. Zalecana dawka - 50 ml/100kg ziarna, z dodatkiem 500 ml wody.