Pleśń widoczna jest zwłaszcza wiosną, po stopnieniu śniegu. Na roślinach można wówczas zaobserwować nalot białoróżowy, który złożony jest z grzybni i zarodników konidialnych. Zwykle objawia się to placowo, w miejscach, gdzie dłużej zalegał śnieg. Nalot znika, a w jego miejsce na porażonych liściach uwidaczniają się brązowe plamy, które mają odcień różu.


Najważniejsze, aby choroba nie zniszczyła węzła krzewienia, bo inaczej roślina po prostu wypadnie z uprawy.

Przedstawiamy wybrane zaprawy do walki z pleśnią śniegową w uprawach zbóż ozimych w nawiasie substancje czynne środka). Wiele z nich jako substancję czynną zawiera związki z grupy triazoli. Tylko jeden preparat w wymienionych występuje w formie DS. - proszku do zaprawiania na sucho lub w formie zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, pozostałe to forma płynnego koncentratu zawiesinowego - FS.

- Baytan Universal 094 FS (triadimenol, imazalil, fuberidazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień - zapobiega występowaniu chorób liści do początku fazy strzelania w źdźbło,
- Beret Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Celest Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Galmano 201 FS (fluchinkonazol, prochloraz w postaci kompleksu z miedzią) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Goliat 025 FS (fludioksonil) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Jockey New 113 FS (fluchinkonazol, prochloraz) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Kinto Duo 080 FS (prochloraz, tritikonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Konazol Duo 080 FS (tritikonazol, prochloraz w postaci kompleksu z miedzią) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Lamardor 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Maredo 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Maxim 025 FS (fludioksonil) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Maxim Star 025 FS (fludioksonil, cyprokonazol) - jęczmień,
- Omnix 025 FS (fludioksonil) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Premis 025 FS (tritikonazol) - pszenica, pszenżyto, jęczmień,
- Premis Pro 080 FS (prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II), tritikonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Real Super 080 FS (tritikonazol, prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) - pszenica, pszenżyto, żyto,
- Sarfun T 450 FS (tiuram, karbendazym) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Sarfun T 65 DS (tiuram, karbendazym) - pszenica,
- Sarox T 500 FS (karboksyna, tiuram) - pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień,
- Scenic 080 FS (protiokonazol, fluoksastrobina, tebukonazol) - pszenica, pszenżyto, żyto.