Wybrane zaprawy w uprawie pszenicy jarej przeciwko zgorzeli siewek na 100 kg ziarna:
- Baytan Universal 094 FS - 400 ml,
- Dithane Neotec 75 WG - 200 g,
- Funaben Plus 02 WS - 150 g,
- Gizmo 060 FS - 50 ml,
- Karbosar 440 FS - 300 ml,
- Karbosar K 400 FS - 300 ml,
- Kinto Duo 080 FS - 200 ml,
- Lamardor 400 FS - 20 ml,
- MAC-Mankozeb 75 proc. WG - 200 g,
- Maxim 025 FS - 200 ml,
- Motto 25 FS - 200 ml,
- Panoctine 350 LS - 170 ml,
- Premis 025 FS - 150-200 ml,
- Premis Pro 080 FS - 200 ml,
- Raxil 060 FS - 50 ml,
- Raxil Gel 206 GF - 500 ml,
- Real Super 080 FS - 200 ml,
- Sancozeb 80 WP - 200 g,
- Sarfun T 65 DS - 200 g,
- Sarfun T 450 FS - 250 ml,
- Sarox T 500 FS - 300 ml,
- Scenic 080 FS - 100 ml,
- Tarcza 060 FS - 50 ml,
- Vitavax 200 FS - 300 ml,
- Zaprawa Domnic 060 FS - 50 ml,
- Zaprawa zbożowa Orius 02 WS - 150 g,
- Zaprawa zbożowa Orius 060 FS - 50 ml,
- Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS - 150 g.