Aktualnie oba preparaty będzie można zastosować do ochrony m.in. wyżej wspomnianych zbóż – żyta i pszenżyta - przed pleśnią śniegową i zgorzelą siewek. W wypadku Rancoma 15 ME w tych dwóch gatunkach zbóż zalecana dawka w tych gatunkach to 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody, a w wypadku Rancona i-Mix ME – dawka to 100 ml na 100 kg ziarna z dodatkiem tym razem 200 ml wody.

Rancona 15 ME to zaprawa w formie mikroemulsji bazująca na ipkonazolu z grupy triazoli. Zaprawia się nią nie tylko wyżej wspomniane ziarno żyta i pszenżyta, ale też: pszenicę ozimą (przed śniecia cuchnącą pszenicy, śniecia gładką pszenicy i zgorzelą siewek), pszenicę jarą (przed śniecią cuchnącą pszenicy), jęczmień jary i ozimy (przed głownią pylącą jęczmienia, pasiastością liści jęczmienia i zgorzelą siewek).

Rancona i-Mix ME opiera się na dwóch substancjach czynnych: ipkonazol (triazol) i imazalil (imidazol) również w formie mikroemulsji. Oprócz rozszerzonej rejestracji w uprawie żyta i pszenżyta można go stosować w pszenicy ozimej (pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek), w pszenicy jarej (śnieć cuchnąca pszenicy śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek), w jęczmieniu ozimym i jarym (pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek).