W uprawie jęczmienia do ważnych chorób, które zwalcza się stosując zaprawianie, należą: głownia pyląca, głownia zwarta i pasiastość liści. Dla podwyższenia skuteczności ochrony przed chorobami dobrze jest wybrać zaprawę, która zawiera kombinację dwóch lub nawet trzech substancji czynnych.

Ostatni sezon pokazał zagrożenia spowodowane wystąpieniem mszyc, a co za tym idzie silne porażenie plantacji wirusem BYDV. Chcąc w znacznej mierze uniknąć wystąpienia żółtej karłowatości jęczmienia przenoszonej na rośliny przez mszyce warto zastosować zaprawę fungicydowo-insektycydową. Wówczas dodatkowo w początkowych fazach rozwoju rośliny chronione są nie tylko przed chorobami, ale też przed szkodnikami.

Zaprawy zbożowe zarejestrowane w jęczmieniu oraz zakres ich ochrony:
- Astep 225 FS – zgorzel siewek, głownia pyląca, mszyce
- Baytan Trio 180 FS – pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż i plamistość siatkowa jęczmienia
- Beret Trio 060 FS, Celest Trio 060 FS – pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia
- Dividend Xtra 030 FS – zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia
- Difend 30 FS – głownia zwarta jęczmienia
- Funaben Plus 02 WS – zgorzel siewek, głownia pyląca, głowniz zwartą jęczmienia
- Gizmo 060 FS – zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia
- Maxim Star 025 FS – pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, a plamistość siatkowa jęczmienia do początku fazy strzelania w źdźbło
- Premis 025 FS – zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, ponadto ogranicza występowanie pleśni śniegowej, plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż do początku fazy strzelania w źdźbło
- Sarox T 500 FS – pleśń śniegowa, zgorzel siewek
- Systiva 333 FS – pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
- Tarcza 060 FS – zgorzel siewek, głownia pyląca
- Vibrance Gold 100 FS – pasiastość liści jęczmienia, rizoktonioza, głownia zwarta jęczmienia
- Domnic 060 FS, Kinto Duo 080 FS, Lamardor 400 FS, Orius 060 FS, Premis Pro 080 FS, Sarox 75 WS – zgorzel siewek