Do nowości dedykowanych uprawom zbożowym należy: Seguris Ÿ 215 S.C. - całkowicie nowy preparat oparty na nowej substancji chemicznej należącej do niespotykanego dotychczas mechanizmu działania oraz Menara Ÿ 410 EC, która polecana jest jako produkt do stosowania solo i jako komponent do stosowania w mieszaninach z preparatem OLYMPUSŸ 480 SC. Kombinacja tych dwóch fungicydów to nie tylko długotrwałe zabezpieczenie przed chorobami, ale również poprawa plonowania zapewniana przez fitototniczne działanie Olympus.

Doskonała solo, świetna w duecie

Menara to nowy, uniwersalny fungicyd oparty na dwóch substancjach chemicznych z grupy triazoli. Produkt charakteryzuje działanie systemiczne, co zapewnia możliwość stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Menara to produkt wysoce uniwersalny w zastosowaniu. Chroni przed chorobami grzybowymi wszystkie gatunki zbóż. Szerokie spektrum zwalczanych chorób obejmuje typowe dla naszego kraju patogeny wpływające na obniżenie plonowania. Najwyższa dawka triazoli na hektar, którą oferuję Menara, była możliwa do zaproponowania jedynie na bazie wyjątkowej selektywności substancji aktywnych. Największa mobilność w roślinie jednej z substancji przekłada się na natychmiastowe działanie. To właśnie dzięki tej cesze Menara najszybciej zwalcza patogeny spośród wszystkich produktów występujących na rynku. Jest to ekonomiczne rozwiązanie dla wszystkich rodzajów intensywności programów ochrony. Przed wprowadzeniem produktu na rynek została przeprowadzona ogromna ilość doświadczeń polowych, które potwierdziły wcześniej opisane cechy w warunkach naszego kraju.

Poprawa plonowania zbóż

Najlepsze wyniki plonowania i najdłuższe zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi osiągnięto w łącznym stosowaniu Menara z produktem Olympus. Wyjątkowy skład preparatu Olympus sprawia, że jest on fungicydem o wyróżniającej się długotrwałej ochronie górnych liści i kłosa zbóż oraz wyjątkowym połączeniu działania plonochronnego i plonotwórczego. Jednym ze składników fungicydu Olympus jest chlorotalonil (400 g/l preparatu), substancja o silnym, wielokierunkowym, długo utrzymującym się działaniu zapobiegawczym. Drugą substancją aktywną jest azoksystrobina, której aktywny depozyt po zabiegu jest stopniowo wchłaniany do wnętrza roślin utrzymując długotrwałe i skuteczne działanie. Specjalna formulacja zastosowana w produkcie Olympus zapewnia wysoką odporność na zmywanie po zabiegu. Ma to duże znaczenie w praktyce w okresie wykonywania zabiegów w I dekadzie czerwca gdy częste opady deszczu, uniemożliwiają lub obniżają skuteczność wykonywanych zabiegów.

Wysoki poziom zabezpieczenia przed chorobami

Połączenie czterech substancji aktywnych, wchodzące w skład mieszaniny Olympus i Menara pozwalają na zwalczanie szerokiego spektrum chorób liścia flagowego oraz kłosa, m.in. septoriozy, plamistość liści, mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, czy też rdzy żółtej w momencie największej wrażliwości rośliny na negatywny wpływ chorób. Biorąc pod uwagę długość dnia, temperatury i wytworzoną powierzchnię asymilacyjną roślina zbożowa w fazach górnych liści i kłosa wchodzi w okres największej produktywności i infekcja chorobowa w tym momencie jest najbardziej dotkliwa. Również w tym momencie wszystkie czynniki działające pozytywnie na roślinę mogą przynosić największe korzyści. Zmiany procesów fizjologicznych, które zachodzą po zastosowaniu Olympus takie jak lepsze wykorzystanie wody i rozpuszczonej w niej składników pokarmowych, większa odporność na stresy, a w wyniku tego dłużej utrzymująca się aktywność aparatu asymilacyjnego widoczna poprzez dłużej utrzymującą się zieloność łanu o kilka dni zwiększa plonowanie. Benefity są tym większe im wcześniej produkt jest stosowany. Wczesna aplikacja Olympus i Menara jest możliwa dzięki długotrwałemu zabezpieczeniu przed chorobami. Jeszcze raz warto więc podkreślić że Menara doskonale chroni plony, zaś w połączeniu z Olympus wpływa na wydłużenie zabezpieczenia przed infekcją jak również na wyższe plonowanie.