Projekt ustawy zakłada wprowadzenie regulacji dotyczących wykonywania zabiegów ochrony roślin z zastosowaniem sprzętu agrolotniczego.

- Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2009/128 Wspólnoty Europejskiej wykonywanie takich zabiegów będzie wymagało wcześniejszego zatwierdzenia planu zabiegów. W nagłych, nieprzewidzianych przypadkach projektowana ustawa umożliwia odstępstwo od tej zasady. Nadzór w tym zakresie będzie także prowadzony przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa - informował Kazimierz Plocke z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Dyrektywa 2009/128 Wspólnoty Europejskiej zachęca wprawdzie państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin z użyciem sprzętu agrolotniczego, jednak ze względu na konieczność zapewnienia możliwości ochrony lasów, w przypadku których środki ochrony roślin mogą być stosowane jedynie z użyciem sprzętu agrolotniczego, rząd proponuje, aby w projektowanej ustawie skorzystać z tej możliwości, jaką dają postanowienia tej dyrektywy - dodał.