Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/617 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metalaksyl-M oraz zakazu stosowania nasion zaprawionych zawierającymi go środkami ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011, postanowiono, że należy ograniczyć stosowanie nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi metalaksyl- M, wyłącznie do wysiewu w szklarniach.

W przedmiotowej sprawie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/617 z dnia 5 maja 2020 r., precyzuje w art. 3 i 4, że nasiona zaprawiane środkami ochrony roślin zawierającymi metalaksyl-M od dnia 1 czerwca 2021 r. wysiewa się wyłącznie w szklarniach.

Zgodnie z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją z dnia 29 marca 2021 r. cofnął zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancję czynną metalaksyl-M (m.in. Maxim XL 034,7 FS) jak również ustanowił terminy na sprzedaż, dystrybucję oraz unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie ww. środków ochrony roślin:

W praktyce wygląda to tak:

• okres na sprzedaż zapasów ww. środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu do dnia 9 kwietnia 2021 r. wynosił będzie odpowiednio do 1 maja 2021 r.,
• okres na unieszkodliwianie, przechowywanie i stosowanie ww. środków ochrony roślin, wprowadzonych do obrotu do dnia 9 kwietnia 2021 r. wynosić będzie do dnia 1 czerwca 2021 r.

Należy zauważyć, że ani przepisy ww. rozporządzenia, ani decyzja MRiRW z dnia 29 marca 2021 r. nie określają terminu na sprzedaż nasion zaprawionych ww. środkami ochrony roślin. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że ww. śor, dla których cofnięto zezwolenia były przeznaczone wyłącznie w uprawach polowych (tj. kukurydza) to nasiona zaprawione środkami ochrony roślin zawierającymi substancję czynną metalaksyl-M nie powinny być sprzedawane dłużej niż do dnia 30 maja 2021 r. z uwagi na brak możliwości ich późniejszego wysiewu.