Aby ograniczać ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin opracowano Krajowy Plan Działania na lata 2013-2017. Jednym z jego zamierzeń ma być utworzenie systemu zbierania informacji „o zatruciach ludzi o przypadkach ostrych zatruć pestycydami oraz, w stosownych przypadkach, o przewlekłych objawach zatruć wśród osób, które mogą być narażone na regularny kontakt z pestycydami, takich jak operatorzy stosujący pestycydy, pracownicy rolni lub osoby mieszkające w pobliżu obszarów, na których są stosowane pestycydy". Jest to nowe działanie, ponieważ obecnie w Polsce nie jest prowadzony system zbierania informacji o zatruciach. Według danych przekazanych przez ośrodki toksykologiczne, po utworzeniu systemu, należy spodziewać się około 1 tys. odnotowanych zatruć rocznie - czytamy w KPD.


Ma być też opracowany system zbierania informacji o zatruciach pszczół. Informacje o ich zatruciach mogą bowiem stanowić istotny wskaźnik kształtowania się ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.