W większości kraju warunki pogodowe ostatniej jesieni nie sprzyjały pracom polowym i niewiele było dni, które pozwalały je wykonać – była to raczej istna partyzantka. Jesień i początek zimy naznaczone były opadami i wilgocią, bez ujemnych temperatur, co wydłużyło wegetację roślin i pozwoliło na powolny, ale swobodny wzrost chwastów. Po zimowej lustracji zbóż ozimych można stwierdzić, że plantacje z optymalnych terminów siewu zachwaszczone są w niewielkim stopniu tylko tam, gdzie jesienią przeprowadzono zabiegi herbicydowe. Na pozostałych polach chwasty zimujące rozwijały się bez przeszkód i miały do tego dogodne warunki. Najsilniejsze zachwaszczenie widoczne jest na plantacjach bez ochrony herbicydowej zarówno z optymalnych, jak i opóźnionych terminów siewu. Tam, gdzie wiosenna aplikacja herbicydu jest pierwszym zabiegiem ochronnym przed chwastami, zdecydowanie konieczna jest szybka reakcja. Nie można bowiem dopuścić do rozwoju chwastów, które w okresie wczesnej wiosny szybko wzrastają. Gatunki zimujące wcześniej ruszają niż zboża i pozostawione na polu stają się silnie konkurencyjne w walce o składniki pokarmowe i tę walkę wygrywają. Poza tym starsze chwasty są trudne do wyeliminowania, ponieważ są mniej wrażliwe na herbicydy, przez co trzeba je traktować coraz wyższymi ich dawkami. Silne zachwaszczenie podnosi koszty ponoszone na ochronę i powoduje obniżkę plonu.

Stan zachwaszczenia upraw trzeba ocenić z końcem tego miesiąca lub na początku marca, by sprawdzić, jakie gatunki dominują i oszacować ich liczebność. Po lustracji dobiera się odpowiedni program walki z chwastami. Ich eliminację trzeba zacząć możliwe wcześnie, gdy tylko warunki pogodowe pozwalają na wjazd w pole. Wprawdzie istnieje program późnego odchwaszczania zbóż ozimych, ale lepiej walczyć z chwastami jak najszybciej, a z wersji „późnej” ochrony korzystać w ostateczności.

Na plantacjach nieodchwaszczanych jesienią najgroźniejsze dla upraw są chwasty zimujące. Obok chabra bławatka, tasznika pospolitego, tobołków polnych zagrożenie stanowią też: miotła zbożowa, przytulia czepna, mak polny, uciążliwy jest fiołek polny.

MIOTŁA ZBOŻOWA

Miotłę zbożową wiosną najskuteczniej eliminować, zanim wytworzy 4 liść. W pszenicy ozimej zabieg należy wykonać najpóźniej do końca fazy krzewienia. Można zastosować preparaty, np.: na bazie chlorotoluronu (np. Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC), a zabieg opryskiwania przeprowadzić już w temperaturze ok. 0 st. C (do -3 st. C). Herbicydy oparte na chlorotoluronie stosowane w terminie zimowym zadziałają na miotłę zbożową, w mniejszym stopniu na chwasty dwuliścienne. Także w temperaturze nieco ponad 0 st. C sięgnąć można po substancję czynną pinoksaden (np.: Axial 50 EC). Wiosną, w chłodnych warunkach (temperatura minimalna 5 st. C) zastosować można substancję czynną piroksysulam. Jest składnikiem mieszanin fabrycznych z takimi substancjami, jak: aminopyralidem i florasulamem (Lancet Plus 125 WG, Tara). Występuje także solo (np. Mover 75 WG, Nomad 75 WG – zgodnie z rejestracją stosuje się razem z preparatem Dragon 450 WG opartym na aminopyralidzie i florasulamie oraz z adiuwantem). Na miotłę zadziałać można sulfonylomocznikami, np. substancją czynną sulfosulfuron (Apyros 75 WG, Nylon 75 WG), dla której minimalna temperatura stosowania to 10-12 st. C. Preparaty na niej oparte podaje się do fazy drugiego kolanka i wykorzystuje przy sporządzaniu mieszanin zbiornikowych. Substancja jest też skuteczna w ograniczaniu wzrostu perzu właściwego. W tej grupie chemicznej na miotłę działają m.in.: flupyrsulfuron metylowy (np.: Lexus 50 WG), gotowe mieszaniny fabryczne: tifensulfuron + tribenuronem metylu (np. Rubin SX 50 SG), chlorosulfuron + tifensulfuron (np. Chisel Nowy 51,6 WG). Jeśli stosowano jesienne odchwaszczanie i chwasty dwuliścienne występują nielicznie, ale na plantacji pojawia się wszędobylska miotła zbożowa, sięga się po preparaty bazujące na substancji czynnej fenoksaprop-P-etylu (np. Puma Uniwersal 069 EW).

PRZYTULIA CZEPNA

Najlepszą skuteczność w walce z przytulią czepną uzyskuje się przed wytworzeniem przez nią 8 okółków. Jest chwastem wysoce szkodliwym i musi być zniszczona jeszcze przed kwitnieniem. 0,5-2 szt./m2 powoduje straty w plonie ziarna rzędu 5 proc. Do walki z tym chwastem zarejestrowana jest liczna grupa preparatów. Od 3. liścia do końca fazy krzewienia można wykorzystać chlorotoluron z difunfenikanem (np. Dyplomata 600 SC). W temperaturze 5-6°C skuteczna będzie substancja czynna amidosulfuron (np.: Ambasador 75 WG, Faraon 75 WG, Grodyl 75 WG), która działa na przytulię w każdej fazie rozwojowej. Sięgać można po jej mieszaniny z jodosulfuronem metylosodowym (np.: Sekator 125 OD) czy wieloskładnikową: propoksykarbazon sodu + amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy razem z tribenuronem metylu (Zeus 208 WG + Nuance 75 WG). Wykorzystywane są też tritosulfuron (Alladyn 71,4 WG) i florasulam (np. Kantor 050 SC). Obie substancje występują też w gotowych mieszaninach oraz łącznie (Biathlon 4 D). Także w tych temperaturach podaje się substancję florasulam, najczęściej w mieszaninach fabrycznych z 2,4-D (np. Feniks 306 SE, Dresz 306 SE, King 306 SE, Kojot 306 SE, Muskato 306 SE). Udział florasulamu w mieszaninie ma m.in. za zadanie umożliwienie działania preparatu w niższej temperaturze, bowiem dla 2,4-D minimalna temperatura wynosi 8-12°C, a dla florasulamu 4-5°C.

W momencie, gdy temperatury nie są niższe niż 8°C, do wyboru jest szeroka gama preparatów herbicydowych. Z powodzeniem zastosować można substancję czynną 2,4-D z dikambą w gotowych mieszaninach fabrycznych (np.: Dicopur Top 464 SL czy Aminopieliki). Dikamba występuje także w innej gotowej mieszaninie, z triasulfuronem (np.: Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG – razem z preparatem Apyros 75 WG stosuje się m.in. przeciwko miotle zbożowej). Kolejną substancją jest fluroksypyr – obecny w kilkunastu preparatach (np.: Aloksypyr 250 EC, Flurostar 200 EC, Galaper 200 EC, Starane 250 EC), który działa na przytulię w różnych fazach rozwojowych. Aby zabieg był skuteczny, temperatura 8°C powinna utrzymywać się przez 5 dni po zabiegu. Fluroksypyr występuje też w mieszaninie z: 2,4-D (Gold 450 EC) i z MCPA + chlopyralid (Chwastox Complex 260 EW, Bofix 260 EW) i z florasulamem (Tomigan Forte 102,5 SE). Stosuje się także fluroksypyr-meptyl (Hudson 200 EC, Hurler 200 EC, Jackdow 200 EC i Stamigan 200 EC). Temperatura 8°C jest także minimalną do działania substancji MCPA i dikamba, które łącznie jako gotową mieszaninę aplikuje się przeciwko przytulii czepnej w zbożach ozimych (np.: kilka preparatów Chwastox oraz m.in Agritox Turbo 750 SL, Agroxone Turbo 750 SL, Weed-Tox Turbo 750 SL). Do ochrony plantacji wykorzystać można preparaty na bazie substancji tifensulfuronu metylu + metsulfuron metylu (Chenkar 750 WG, Connex 750 WG, Ergon 750 WG, Herkules 75 SG, Toto 75 SG, Tytan 75 SG). Wiosną stosuje się także tifensulfuron metylu + chlorosulfuron (Chisel Nowy 51,6 WG), który aplikuje się także m.in. przeciwko miotle zbożowej. Z kolei tifensulfuron metylu + tribenuron metylu (Nautius WG) działa na przytulię do 3 okółków.

MAK POLNY

Mak polny cechują się dużą żywotnością, dlatego w lata wilgotne obserwuje się miejscowe masowe występowanie tego gatunku. W pszenicy można stosować środki na bazie 2,4-D w połączeniu np. z florasulamem – substancją, która odpowiedzialna jest za niszczenie chwastów dwuliściennych. Występuje samodzielnie (Feniks 306 SE, Eguo 306 SE) oraz w gotowych mieszaninach dwu- i trzyskładnikowych. Udział florasulamu w mieszaninie umożliwia stosowanie preparatu w niższej temperaturze, bowiem dla 2,4-D minimalna temperatura wynosi 8-12°C, a dla florasulamu 4-5°C. Do walki z makiem polnym wykorzystać można gotową mieszaninę fabryczną: tritosulfuronu+florasulamu (np. Biathlon 4D) lub też trójskładnikową: piroksysulam + aminopyralid + florasulam (Lancet Plus 125 WG) lub 2-4 D + aminopyralid + florasulam (Kantor Forte 195 SE). W temperaturach nie niższych niż 8-10°C stosuje się tifensulfuron metylu + metsulfuron metylu (np. Herkules 75 SG, Looma 750 WG) lub tifensulfuron metylu + chlorosulfuron (Chisel Nowy 51,6 WG) i także gotową mieszaninę tifensulfuron metylu + tribenuron metylu (np. Hadden 550 WG, Nautius WG). Na chwast zadziałają mieszaniny substancji czynnych – trójskładnikowa: MCPA + dikamaba + mekoprop-P (Chwastox Nowy Trio 390 SL, Chwastox Trio 540 SL) oraz dwuskładnikowa: MCPA + dikamba (Weed-Tox Turbo 750 SL).

FIOŁEK POLNY

Fiołek polny należy do mniej szkodliwych chwastów dla zbóż, ale jest uciążliwy i niezwalczony szybko opanowuje przestrzeń, przez co jest trudny do wyeliminowania z plantacji. W okresie wiosennym przeciwko fiołkom wykorzystuje się tribenuron metylu, który można stosować już od 2°C, przy czym w przypadku fenotypów zimujących, silnie ukorzenionych zostanie jedynie zahamowany ich wzrost. Natomiast substancja zadziała skutecznie na młode osobniki. Na jej bazie zarejestrowanych jest kilkadziesiąt preparatów (np. Granstar 75 WG). Aby wzmocnić działanie tej substancji, stosuje się jest razem z metsulfuronem metylu w gotowych mieszaninach fabrycznych (np. Chisel Nowy 51,6 WG, Finish SX 40 SG, Herkules 75 SG). Fiołka skutecznie eliminuje substancja czynna aminopyralid, wchodząc w skład mieszaniny z florasulamem (np. Dragon 450 WG) i łącznie z florasulamem+pioroksulamem (np. Lancet Plus 125 WG). Preparaty wykorzystywane do walki z makiem niszczą fiołki i u większości wyżej opisanych chwast ten jest wskazany jako gatunek wrażliwy.

Artykuł ukazał się w najnowszym lutowym wydaniu miesięcznika "Farmer"