Każdego roku ok. 40 proc. światowych plonów ulega zniszczeniu przez organizmy szkodliwe dla roślin. Straty powodowane przez agrofagi wynoszą 220 miliardów dolarów rocznie. Z czego, aż 70 miliardów strat powodują szkodniki inwazyjne. W Polsce straty te szacuje się na 27 mld zł rocznie. Te liczby przytłaczają, dlatego tak ważne jest zdrowie roślin.

- Zdrowe rośliny są podstawą wszelkiego życia, funkcjonowania ekosystemu i bezpieczeństwa żywności. Szkodniki i choroby roślin powodują straty w uprawach, ograniczają dostępność żywności i zwiększając jej koszt produkcji – powiedział Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), podczas 59. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Zapewnienie zdrowia roślin przyczynia się do ochrony środowiska, lasów i bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi dla roślin. Jest to również ważny element przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i wsparcie wysiłków zmierzających do wyeliminowania głodu, niedożywienia i ubóstwa na świecie.

Podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że wpływ zdrowia roślin na środowisko, klimat, walory krajobrazu i bioróżnorodność jest znaczący, a skutki braku świadomości na temat zdrowia roślin - ogromne. Rzadko kiedy decydenci zdają sobie sprawę ze skali strat i potencjału w ochronie roślin.

Przedstawiciele narodowych organizacji ochrony roślin na całym świecie chcą zmienić ten stan świadomości. Ta myśl zaowocowała ogłoszeniem przez ONZ 2020 r. - Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, opracowaniem przez Komisję Europejską strategii Plant Health Awareness Raising i powołaniem grupy roboczej.

W efekcie na całym świecie planowane są działania informacyjno-promocyjne, które pomogą podnosić świadomość nt. zdrowia roślin pośród społeczeństwa. Takie działania są w trakcie przygotowań także w naszym kraju.

Ideę Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin wspiera m.in. PIORiN i będzie współorganizować wydarzenia związane z jego obchodami. Niebawem możemy spodziewać się zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnych.

Planowane jest między innymi zorganizowanie ,,Festiwalu Zdrowia Roślin’’, „Dni Otwartych" w jednostkach PIORiN, konkursu na temat zdrowia roślin oraz stoisk promocyjnych na targach i wystawach o zasięgu krajowym i regionalnym.

- Warto popularyzować temat zdrowia, mówić o wpływie zdrowia roślin na gospodarkę, rolnictwo i środowisko, budować świadomość społeczną. Takie działania pomogą podnieść jakość upraw i są odpowiedzią na oczekiwania konsumentów – mówił Główny Inspektor PIORiN.