Rozwojowi choroby sprzyja temperatura powyżej 10 oC oraz podwyższona wilgotność powietrza. Trzeba przygotować się do przeprowadzenia  zabiegu ochronnego, aby zapobiec nasilonemu rozwojowi choroby. Niezbędnym do tego narzędziem jest lustracja plantacji.

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 1 proc. porażonych roślin.