Zapytaliśmy o to dr Sławomira Sowę z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie. – Kiedy rezygnujemy z jakichś środków ochrony roślin to należy też się zastanowić jakie to ma konsekwencje, jakimi innymi narzędziami będziemy mogli uzyskać podobne cele - powiedział nam dr Sowa.

Więcej w rozmowie poniżej.