• BASF w dekadzie strategii "Od pola do stołu"
  • Zobowiązania BASF wobec bioróżnorodności
  • Zielony Ład - szansa czy zagrożenie?

- Unijna strategia „Od pola do stołu” ma na celu przyspieszenie przejścia Europy na zrównoważony system żywnościowy – mówił podczas konferencji zorganizowanej przez BASF Livio Tedeschi.

-Zielony Ład będzie miał ogromny wpływ na rolnictwo. Jako firma i branża, która działa od ponad 100 lat, chcemy się włączać do realizowania tej strategii ale jednocześnie musimy prowadzić racjonalny dialog z instytucjami Europejskimi, gdyż jesteśmy świadomi konsekwencji tychże działań, które na razie nie zostały odpowiednio sformułowane – mówił dalej.

BASF stawia na innowacje dla zrównoważonego rolnictwa

BASF nie ma wątpliwości, że Europejski Zielony Ład zmieni rolnictwo na kolejne dekady, a sektor chemiczny musi odegrać w tej zmianie aktywną rolę.

-Jako BASF podjęliśmy konkretne zobowiązania związane z inwestycjami w innowacyjne produkty, rozwojem narzędzi cyfrowych i zapewnieniem bezpieczeństwa stosowania środków ochrony oraz redukcją emisji dwutlenku węgla w rolnictwie w perspektywie do 2030 roku. Rozwiązania takie jak pszenica hybrydowa, fungicydy nowej generacji, biologiczne insektycydy czy EasyConnect pomogą zachować równowagę pomiędzy produkcją żywności a ochroną planety – powiedział Livio Tedeschi.

Na konferencji BASF zapowiedział także nowe odsłony niedawno wprowadzonej także na rynek polski substancji czynnej Revysol (mefentrifluconazol).  Wkrótce dostępna ona będzie w kolejnym gatunkach uprawnych (w tym sadowniczych) w postaci fungicydów nalistnych. Jest realna szansa, że pojawi się także w zaprawach nasiennych.

BASF inwestuje około 2,3 mln Euro dzienne w innowacje dla rolnictwa przyszłości. Planuje także do 2028 oddać w ręce rolników 8 nowych substancji czynnych. Najbliższa dekada to także systematyczna zmiana w portfolio firmy w kierunki jeszcze bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Rolnictwo to poszukiwanie odpowiedniego balansu

- Odpowiedni balans dla przyszłości rolnictwa to połączenie innowacji, cyfrowych rozwiązań i zrównoważonych działań z praktyką. W przyszłości bioróżnorodność musi stać się istotna dla biznesu. – mówił Michael W. Wagner - Vice President Agricultural Solutions Europe North.

Niestety wdrażanie środków w zakresie bioróżnorodności często idzie w parze z wydatkowaniem środków finansowych lub akceptację utraty części dochodów. Natomiast promowanie bioróżnorodności można osiągnąć jedynie poprzez konsensus społeczny i zaangażowanie wszystkich – kontynuował.

Europejski Zielony Ład kładzie również duży nacisk na ochronę bioróżnorodności. Wyrazem tego jest „Strategia UE na rzecz bioróżnorodności”. Nie należy jej jednak traktować przez pryzmat zagrożeń dla rolnictwa i produkcji rolnej - tłumaczył Wagner. 

-Bioróżnorodność i nowoczesne rolnictwo mogą iść w parze. Jednak, aby to osiągnąć, ochrona różnorodności biologicznej musi być prowadzona w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne rolników - mówił dalej. 

Jak bioróżnorodność uczynić istotą biznesu - skowronkowy chleb

Za przykład Wagner podał Projekt BASF „ Lark Bread” (dosł. „skowronkowy chleb”) który powstał we współpracy z rolnikami z Południowego Palatynatu, z siecią młynów i piekarni. Pokazuje on jak można pogodzić produktywne rolnictwo i ochronę bioróżnorodności.

Projekt Agrobalans

- 4,9 mld ha, co stanowi niespełna 10 proc, powierzchni Ziemi jest dostępna dla rolnictwa i nadaje się do produkcji żywności. Pozostaje więc pytanie – jak wyżywić rosnącą populację ludzi przy tak ograniczonych zasobach naturalnych? - pytał Tomasz Lewandowski – Fruit Crop Manager. Przedstawił on w swoim wystąpieniu założenia nowego projektu Agrobalans.  - Proponujemy Agrobalans, czyli Ekonomię Korzyści dla sadownika i dla środowiska. Dzięki zmniejszeniu ilości zabiegów ochronnych w sadzie, przy zachowaniu ponad 90% skuteczności, jesteśmy w stanie zużyć mniej wody, zmniejszyć obciążenie środowiska substancjami chemicznymi, wytworzyć mniej CO2, a przy tym zarobić więcej – podkreślił.

Biodegradowalna folia i pożyteczne nicienie

Maciej Wita – doradca agronomiczny ds. upraw warzywniczych. Szczególną uwagę poświęcił biodegradowalnej folii ściółkującej mającej zastosowanie w produkcji warzyw i ochronie przed szkodnikami jak również zachwaszczeniem. Jest ona w pełni kompostowalna i nie wymaga tym samym uciążliwej utylizacji. Omówił także produkty oparte na pożytecznych nicieniachz serii Namasys iraz Nemaslug.

Zielony Ład - szansa czy zagrożenie?

Na koniec konferencji odbyła się debata na temat: Zielony Ład – szansa czy zagrożenie. Wzięli w nim udział: Zbigniew Ziejewski – poseł na Sejm, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jerzy Plewa – b. Dyrektor Generalny DG AGRI, obecnie Team Europe, Piotr Korczak – właściciel gospodarstwa sadowniczego, dr Mirosław Korzeniowski – Prezes Stowarzyszenia Agroekoton oraz Cezary Urban – Dyrektor Działu Agricultural Solutions BASF Polska. Debatę poprowadziła Iga Wasilewicz – menedżer ds. relacji zewnętrznych BASF. Ten wątek poruszymy jeszcze na łamach farmer.pl.