Wzorem lat ubiegłych firma Syngenta rozpoczęła cykl spotkać z rolnikami podczas zimowych konferencji. Zaplanowanych jest pięć lokalizacji w następujących województwach – warmińsko- mazurskim, zachodnio – pomorskim, lubelskim, dolnośląskim i mazowieckim. Pierwsza z nich odbyła się w Iławie.

Przebieg warunków meteorologicznych w sezonie wegetacyjnym w 2016 roku nie należał do najlepszych. Początkowe wymarznięcia na początku roku negatywnie odbiły się na rzepaku ozimym oraz susza w okresie intensywnej wegetacji III- IX miała swoje oddziaływanie na zbiory. Jak wspomniał prelegent dr Andrzej Bruderek z Syngenta okres siewów ozimin był trudny. W przypadku rzepaku ze względu na suszę wschody roślin były nierównomierne. Natomiast dla zbóż sytuacja w okresie wschodów była niewiele lepsza z powodu niskich temperatur, które znacznie utrudniły prawidłowe rozkrzewienie przed zimą. Jak podkreślił przedmówca stan rzepaku na dzień 25.01 w rejonie północno-wschodniej Polski jest rekordowo dobry.

Opóźnienia siewu jakie nastąpiły w okresie jesiennym podniosły zagrożenie kiły kapusty. Ze strony szkodników zaobserwowano duże naloty śmietki kapuścianej oraz mszycy brzoskwinowo – ziemniaczanej. Prelegent podkreślił, że w okresie wiosennym należy zwrócić uwagę na występowanie suchej zgniliny kapustnych oraz szarej pleśniej.

Po ruszeniu wegetacji   konieczna będzie ocena przezimowania upraw rzepaku w tym określenie obsady roślin, zbadanie średnicy szyjki korzeniowej. Na podstawie tego wykonać nawożenie startowe N. W przypadku ochrony rzepaku ozimego jak wskazał Przemysław Urbaniak zaleca się stosowanie preparatu Toprex który spełnia funkcję regulacyjne oraz zabezpiecza przed chorobami np. suchą zgnilizą kapustnych, czernią krzyżowych oraz szarą pleśnią. W okresie późniejszym tzn. od początku do końca fazy kwitnienia BBCH 60 – 69 można zastosować Amistar Xtra.

Według oceny dr Andrzeja Bruderka wykopane próbki zbóż wskazują na bardzo dobry stan przezimowania. Odmiany pszenicy o zimotrwałości 4 pkt charakteryzują się dobrym przyrostem tkanki. Podobnie dobrą kondycję wykazuje jęczmień hybrydowy. Aktualnie jest on w fazie  5-6 rozgałęzień. Najgorsza sytuacja występuje u roślin, które weszły w fazę 3 liści są one wciąż narażone na wymarzniecie. Na plantacjach, które przetrwają niezbędne będzie zabiegu dokrzewiania zbóż w celu uzyskania krzewistości produkcyjnej. Przed tym należy pamiętać o nawożeniu azotem. Jak zaznaczył Marcin Bednarczyk pszenice, które nie wykształciły 4 liści powinny zostać wsparte przez wykonanie tego zabiegu. W fazie 21 – 25 zaleca się użycie preparatu Moddus Start 250 DC. W późniejszej fazie 29 -30  stosowanie Moddusa 250 EC wpływa na skrócenie międzywęźli, zaś w okresie 37 – 39 można przeprowadzić zabieg korekcyjny skracający dokłosie.

W dalszej kolejności należy pamiętać o wykonaniu zabiegów herbicydowych tym bardziej, że jesienią długotrwałe opady deszczu mocno utrudniły wykonanie tych zabiegów. Firma oferuje swoją nowość herbicyd skierowany do zbóż zbóż Axial Komplett Pak. W jednym opakowaniu przeznczonym do ochrony 2 ha znajduje się – Axial Komplett (2 litry) + Pike 20 WG (40 gram). Preparat zawiera trzy substancje czynne: pinoksaden (zw. z grupy fenylopirazolin), florasulam (zw. z grupy triazolopirymidyn) oraz metsulfuron metylu (zw. z grupy pochodnych sulfonylomocznika). Przeznaczony jest do pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego oraz pszenżyta ozimego. Zwalcza chwasty jednoliścienne –np. miotła zbożowa, owies głuchy oraz chwasty dwuliścienne – fiołek polny, przytulia czepna, chaber bławatek, mak polny, niezapominajka polna, jasnota różowa, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, komosa biała oraz rdest powojowaty. Jak podaje producent środek należy stosować do fazy drugiego kolanka BBCH 32 w dawce 1l/ha + 20 g/ha.

 Nieodzownym elementem jest również dbałość o ochronę fungicydową zbóż przed najważniejszymi chorobami w kreślonych terminach T1 (BBCH 29 – 31)  – zwalczanie mączniaka prawdziwego, łamliwości podstawy źdźbła, septoriozy paskowanej liści, T2 (BBCH 39 – 49) – rdzy żółtej, brunatnej plamistości liści oraz septoriozy paskowanej liści, T3 (BBCH 51 – 59 ) – fuzarioza kłosów i septorioza plew. Firma w celu ochrony przed tymi groźnymi patogenami zaproponowała programy ochrony roślin.

Krystian Rębiasz przedstawił ofertę firmy odmiany kukurydzy przeznaczonej na ziarno  (np. SY Talisman) oraz na kiszonkę (np. Kardona). Specjalista zwrócił uwagę zebranym na konieczność wczesnej eliminacji zachwaszczenia – „Kukurydza jest rośliną, która nie ma progu szkodliwości chwastów, tam nie powinno być chwastów”. Punktem krytycznym dla kukurydzy jest faza 3 – 4 liści, jeżeli w tym momencie mamy zachwaszczenie to musimy liczyć się z dużym spadkiem plonu. Szczególnie uciążliwym chwastem jest chwastnica jednostronna, która wschodzi późno, często po wykonywanym zabiegu chemicznym. Do jej usunięcia firma proponuje zastosowanie herbicydu zawierającego mezotiron Elumis Forte Pack nie powodujący zjawiska fitotoksyczności w roślinach.

Poruszona została również tematyka techniki w tym przedstawiono maszyny firmy Kverneland  rolniczej dotycząca techniki wykonywania zabiegów odnośnie efektywnej aplikacji i zapobieganiu znoszenia środków ochrony roślin. W drugiej części spotkania rozstrzygnięto konkurs przeprowadzony w trakcie prezentacji.

Kolejne terminy lokalizacji firmy Syngenta :

·        02.02.2017 Koszalin (Mścice), Hotel Verde

·        07.02.2017 Chełm (Pawłów), Centrum Hotelowo konferencyjne Regent

·        09.02.2017 Stadion Wrocław

  •          14.02.2017 PWSZ Ciechanów