Ruszyły zimowe konferencje firmy Syngenta, zaczęły sie w Licheniu. To pierwsze tego typu spotkanie po połączeniu się pod jednym szyldem działu Seeds (nasion) i Crop Protection (ochrona roślin), dlatego firma stawia na zintegrowaną ofertę rozwiązań dla rolników.

Jak podkreślał podczas spotkania szef Syngenta w Polsce - Manfred Hudetz, do końca 2012 r. w pełni zostaną scalone zespoły handlowe połączonej firmy. Stawia ona na innowacyjność, na silną platformę badawczo-rozwojową, a także partnerstwo i współpracę. Zamierza wzmacniać swój udział w rynku o 0,5 proc. rocznie, wprowadzić nowe parametry finansowe i utrzymać generowanie zysków i stopy zwrotu dla udziałowców.

Połączenie firmy to zdaniem Hudetz'a szersze podejście i rozwiązania dla rolnictwa. Zintegrowana na każdym poziomie dla klienta - dodaje.