Jak podano podczas konferencji prasowej firmy Bayer, choć sprzedaż rok do roku działu CropScience wzrosła o 4,9 proc. do poziomu 6.830 mln euro (6. 510 mln euro w roku 2009), to po korekcie walutowej i portfelowej spadła ona o 1,3 proc. Wynikało to z gorszej sprzedaży działu Crop Protection, mimo że działy Environmental Science oraz BioScience odnotowały pozytywne tendencje.

Sprzedaż segmentu Crop Protection wyniosła 5493 mln euro, co oznacza spadek o 4,7 proc. po korekcie walutowej.

- Silna konkurencja ze strony preparatów odtwórczych doprowadziła do znacznego spadku cen, szczególnie w odniesieniu do herbicydów. Zmagaliśmy się również z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niemal we wszystkich częściach świata - wyjaśnili przedstawiciele firmy.

Na tak trudnym rynku spadki odnotowano również w segmentach zapraw do nasion i fungicydów, zaś sprzedaż insektycydów wzrosła. Ogólnie, sprzedaż w Europie i Ameryce Północnej była znacznie niższa, zaś w regionach Azji/Pacyfiku oraz Ameryki Południowej/Afryki/Bliskiego Wschodu zanotowano zachęcające wzrosty.

Sprzedaż segmentu Environmental Science, BioScience wzrosła znacząco, aż o 23,1 proc. (15,6 proc. po korekcie walutowej i portfelowej), do poziomu 1337 mln euro. Dział Environmental Science zwiększył swój udział w rynku produktów konsumenckich. Tendencje zaobserwowane w odniesieniu do produktów dla profesjonalistów również były pozytywne.

Dział BioScience, specjalizujący się w odmianach nasion i roślin, nadal dynamicznie się rozwijał, szczególnie w odniesieniu do swych głównych upraw, takich jak: bawełna, rzepak, ryż i warzywa. Dział BioScience pewnie kroczył po ścieżce prowadzącej do dalszego rozwoju.