Chemtura AgroSolutions jest światowym dostawcą rozwiązań dla rolnictwa. W jej ofercie znajdują się fungicydy, herbicydy, insektycydy, akarycydy, regulatory wzrostu roślin oraz zaprawy nasienne.

Dlaczego zmieniła nazwę? Firma zmieniają nazwę z Chemtura Crop Protection na Chemtura AgroSolutions chciała podkreślić swoją długoterminową strategię. Są to m.in. nowe inicjatywy i inwestycje, które mają zapewnić jeszcze większą liczbę kompleksowych rozwiązań dla partnerów i klientów. A sama nazwa AgroSolutions oznacza – rozwiązania dla rolnictwa.

Zmiana nazwy nie oznacza jednak całkowitej zmiany oferty i organizacji firmy. Chemtura ma zamiar wspierać rozwój i rejestrację nowych produktów, czemu ma służyć nowe centrum rozwoju technologii, które powstanie w ciągu najbliższego roku.

W ramach Chemtura AgroSolutions powstanie nowy dział – Actives Division, który będzie koncentrował się na marketingu substancji aktywnych i kierowaniu ich na nowe rynki. Więcej informacji ma stronie www.chemturaagrosolutions.com.

Źródło: farmer.pl