Z dniem 15 czerwca 2022 r. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk powołał dr. hab. Kingę Matysiak, prof. IOR – PIB, na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Ochrony Roślin – PIB.


Dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB pełniła funkcję sekretarza naukowego Instytutu oraz sprawuje obowiązki kierownika Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin.

Przypominamy, że dyrektorem IOR-PIB jest obecnie dr. hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, który został powołany na to stanowisko pod koniec marca tego roku.