Rafał Prendke, pochodzący z Poznania, ma szerokie, ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i przewodzeniu zespołom, zdobyte w międzynarodowym i wielobranżowym środowisku. Prendke dołączył do Origin w 2015 r. jako CEO Dalgety Polska. Był siłą napędową tworzenia firmy dystrybucyjnej obsługującej rolnictwo pod marką Agrii. Przejmie on odpowiedzialność za wyniki firm w Europie Kontynentalnej.

- Wydzielenie Dywizji Europy Kontynentalnej pozwoli optymalnie wykorzystać zarówno mocne strony organizacyjne Origin jak i poszczególnych krajów, tak by generować ich rozwój i wzrost. Dział Europa Kontynentalna obejmował będzie działalność Grupy Origin w Polsce, Rumunii i na Ukrainie, które aktualnie osiągają przychody w wysokości ok. 0,6 mld EUR i zatrudniają około 1100 pracowników – podaje firma.

Leszek Skrzypczyk pochodzi z okolic Byczyny na Opolszczyźnie. Ma 15-letnie doświadczenie pracy w branży dystrybucyjnej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery. Swoją pracę rozpoczął jako doradca terenowy w Dalgety, a następnie dyrektor Działu Agrochemicznego. Od 2015 r. sprawował funkcję dyrektora Działu Produktowego w Agrii, gdzie odpowiadał za budowanie i koordynowanie strategii produktowej i produkcyjnej.

Skrzypczyk stając na czele zespołu zarządzającego Agrii Polska, przejmuje odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie firmy, w tym za jej wyniki finansowe, inwestycje, sprawy personalne i bezpieczeństwo pracy. Będzie miał też znaczący udział w kształtowaniu jej strategii i kreowaniu dalszego rozwoju.