Oznacza to, że od nowego sezonu zgłoszenia do Integrowanej Produkcji Roślin oraz prowadzenie certyfikacji i wydawanie decyzji w sprawie uzyskania certyfikatów nie będą należeć do obowiązków PIORIN-u a do jednostek certyfikujących.

W związku z powyższym producenci rolni, którzy w roku 2015 chcą ubiegać się o certyfikat Integrowanej Produkcji roślin powinni zamiar stosowania IP zgłosić podmiotowi certyfikującemu upoważnionemu w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obecnie jest 5 podmiotów upoważnionych do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin:
Są to:
1. „PNG" Sp. z o.o. Cisów 77 A 26-021 Daleszyce - upoważnienia temu podmiotowi udzielił i jednocześnie nadzór na tą jednostką sprawuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.
2. QA Solutions Sp. z o.o. ul. Borkowska 9/6 30-438 Kraków - upowążniony przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.
3. COBICO Sp. z o.o. Przebieczany 529 32-020 Wieliczka - upoważniony przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.
4. Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa - upoważniony przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
5. SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa - upoważniony przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Źródło:http://piorin.gov.pl/