Obecny jeszcze prezes Bayer AG, dr Marijn Dekkers zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o rozwiązanie jego kontraktu z dniem 30 kwietnia 2016 roku – po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza przychyliła się do tej propozycji.

– Bayer, dzięki wyraźnemu skoncentrowaniu na działalności w obszarze Life Science oraz nowej strukturze organizacyjnej, zyskał mocną pozycję. Kierunek przyszłego pomyślnego rozwoju został już wytyczony na wszystkich szczeblach. Ponadto powołując następcę w drodze wewnętrznego awansu eliminujemy konieczność uwzględnienia okresu potrzebnego na wdrożenie w nowej organizacji. Życzę Wernerowi Baumannowi wielu sukcesów na nowym stanowisku – zakończył Marijn Dekkers, którego kontrakt pierwotnie miał wygasnąć 31 grudnia 2016 roku.

Werner Baumann jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za strategię i zarządzanie portfelem. W przyszłości zachowa te funkcje, zaś zarząd Bayer AG składać się będzie nie z ośmiu, lecz z siedmiu członków.

Werner Baumann urodził się w Krefeld w Niemczech 6 października 1962 r. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie oraz Uniwersytecie w Kolonii. W firmie Bayer pracuje od 1988 roku. Pierwsze stanowisko objął w Dziale Finansów Korporacyjnych w Leverkusen. Trzy lata później przeniósł się do Bayer Hispania Comercial w Barcelonie, gdzie objął stanowisko kontrolera, a w 1995 roku – asystenta dyrektora zarządzającego. Rok później przeniósł się do Bayer Corporation w Tarrytown w stanie Nowy Jork, a następnie do globalnej jednostki Planowania i Zarządzania Działalnością należącej do Diagnostics Business Group. W lipcu 2002 r. Baumann powrócił do Niemiec – został członkiem Komitetu Wykonawczego oraz dyrektorem ds. centralnego zarządzania i administracji w Bayer HealthCare. W październiku 2003 wszedł do zarządu świeżo utworzonej podgrupy Bayer HealthCare AG, pracując zarazem na stanowisku dyrektora ds. pracowniczych spółki. Od 2006 r. do września 2009 r., jako członek zarządu i dyrektor ds. pracowniczych Bayer Schering Pharma AG z siedzibą w Berlinie, aktywnie uczestniczył w integracji tej spółki z podgrupą. Werner Baumann był członkiem Zarządu Bayer AG od 1 stycznia 2010 r. Do 30 września 2014 r. pracował w charakterze dyrektora finansowego (CFO) Bayer AG. Z dniem 1 października 2014 r. objął stanowisko dyrektora ds. strategii i portfela (CSPO) odpowiedzialnego za rozwój korporacyjny oraz fuzje i przejęcia. Odpowiadał także za region Europy. Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Baumann piastował dodatkowo funkcję prezesa Zarządu Bayer HealthCare AG. Werner Baumann jest żonaty – ma czworo dzieci.

Dr Marijn Dekkers pełnił funkcję prezesa Zarządu Bayer AG od 1 października 2010 r.