Rosnące koszty produkcji skłaniają do rozważania możliwości obniżania zalecanych dawek środków chemicznych. W opinii prof. Zenona Woźnicy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest to możliwe. Wymaga jednak wprowadzenia do cieczy roboczej adiuwanta. Informacji na ten temat wysłuchali uczestnicy zorganizowanej przez redakcję miesięcznika Farmer konferencji „Rolnictwo - wizja przyszłości".

Prof. Z. Woźnica rozważał związane z tą decyzją elementy ryzyka jak:

  • większą zależność działania herbicydu od warunków środowiskowych i technicznych
  • niezadowalającą skuteczność chwastobójczą
  • niższe plony rośliny uprawnej i zmniejszenie opłacalności produkcji
  • utratę gwarantowanej rekompensaty ze strony producenta.

Wykonane przez niego doświadczenia własne dowodzą, że można je wyeliminować zachowując wysoki efekt chwastobójczy. Wymaga to jednak precyzyjnego doboru adiuwanta (adiuwantów).