Żółte liście zbóż niepokoją plantatorów. Najczęściej obserwują takie zmiany na pierwszych (starszych) liściach, niektóre u ich nasady mają objawy zgnilizny. Pożółkłe rośliny obserwują na plantacji od brzegów pól, od strony zadrzewień, krzaków.

Takie zmiany u roślin wskazują na żerowanie szkodnika - ploniarki zbożówki. Larwy ploniarki zbożówki żerują u nasady liści sercowych, uszkadzają tkanki, wiązki i tym samym uniemożliwiają krążenie składników, stąd w plantacjach zaatakowanych widoczne są pożółknięte liście. Niestety nierozkrzewione rośliny, w których żerują larwy będą obumierać.

Ploniarka zbożówka z uwagi na występujące u nas długie jesienie stanowi prawie coroczny problem. Dodatkowo ciepła aura, jaką mamy w październiku wpłynęła na wzmożoną aktywność szkodników.

Obecnie nie ma preparatów zarejestrowanych do walki z ploniarką zbożówką.
Insektycydy stosowane do zwalczania mszyc wpływają na zmniejszenie populacji ploniarki zbożówki.

Populację ploniarki zbożówki zmniejsza w czasie nalotu muchówek na plantację BBCH 11-23 zbóż. Wykonanie zabiegu ochronnego w czasie żerowania larw czy momencie zaobserwowania objawów powodowanych przez ploniarkę zbożówkę jest zabiegiem spóźnionym dla tych roślin. Przy ciepłej aurze pomaga jednak uchronić rośliny sąsiadujące na plantacji.