Larwy ploniarki zbożówki żerują u nasady liści sercowych, uszkadzają tkanki, wiązki i tym samym uniemożliwiają krążenie składników. W plantacjach zaatakowanych przez ploniarkę zbożówkę widoczne są pożółknięte liście, a u ich nasady objawy zgnilizny. Nierozkrzewione rośliny, w których żerują larwy będą obumierać.

Populację ploniarki zbożówki zmniejsza w czasie nalotu muchówek na plantację BBCH 11-23 zbóż. Wykonanie zabiegu ochronnego w czasie żerowania larw czy momencie zaobserwowania objawów powodowanych przez ploniarkę zbożówkę jest zabiegiem spóźnionym.

Obecnie nie ma preparatów zarejestrowanych do walki z ploniarką zbożówką, a szkodnik ten z uwagi na występujące u nas długie jesienie z roku na rok stanowi coraz poważniejszy problem. Ponadto ostatnie ocieplenie spowodowało wzmożoną aktywność szkodników.

Insektycydy stosowane do zwalczania mszyc wpływają na zmniejszenie populacji ploniarki zbożówki. W tej chwili mszyce intensywnie nalatują na zboża, przenoszą się z pól z koszoną kukurydzą. Zwalczanie ich jest konieczne, gdyż stanowią zagrożenie z uwagi na możliwość roznoszenia wirusa żółtej karłowatości jęczmienia.

Populację ploniarki zbożówki zmniejszają preparaty układowe, o działaniu wgłębnym, jak substancja czynna dimetoat czy chloropiryfos. Temperatura jest odpowiednia dla ich użycia, bowiem  wymagają powyżej 15°C. W niższych temperaturach, kiedy działa się pyretroidami przeciwko intensywnie nalatującym mszycom, nie wpłynie się na zmniejszenie populacji muchówki.