Środek przędziorkobójczy ma działanie kontaktowe. Zalecana dawka to 0,45 l/ha. Można go aplikować łącznie z surfaktantem Silwet L-77 840 AL w dawce 0,125 l/ha.

Najlepszym terminem do jego stosowania jest początek wylęgania się larw z jaj. Optymalny okres stosowania trwa od fazy zielonego pąka do fazy różowego pąka kwiatowego.

Posiadaczem zezwolenia jest firma Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, a podmiotami, które wprowadzają środek na terytorium naszego kraju jest aż dziewięć firm dystrybucyjnych.