Zorro 300 SL, Pikas 300 SL i Raldico 300 SL  oparte są na substancji czynnej pikloram i wykorzystywane być mogą do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku. Można je stosować w rzepaku wiosną po ruszeniu wegetacji, od początku wydłużania pędu głównego, brak międzywęźli do widocznego 1 międzywęźla (BBCH 30-31).

Niestety w artykule Marka Badowskiego pod tytułem „Dobij chwasty dwuliścienne” zamieszczonego w nr 3 miesięcznika Farmer podano błędną informację dotycząco końca terminu ważności zezwolenia do obrotu tych trzech herbicydów. W tekście podano, że upłynął on z końcem 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z treścią decyzji nr R – 859/2019d z dnia 26 listopada 2019r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniło termin ważności zezwoleń na wprowadzanie wymienionych środków ochrony roślin do obrotu. Są one ważne do 31 grudnia 2021 r. W załączniku pdf podajemy właściwą decyzję MRiRW w tej sprawie.

W imieniu autora i redakcji przepraszamy.