Dobierając preparat do walki z chwastami każdorazowo, należy sprawdzić stan plantacji i występującego zachwaszczenia. Jednocześnie trzeba pamiętać o rotacji substancji czynnych – pomoże to uchronić się przed ewentualnym nabyciem odporności u chwastów w kolejnych pokoleniach.

Od drugiego kolanka zbóż do walki z chwastami dwuliściennymi wykorzystać można sulfosulfuron. Substancja ta jest zarejestrowana też do zwalczania uciążliwych chwastów jednoliściennych, jak: miotła zbożowa i perz właściwy. Oparte o nią są preparaty Apyros 75 WG i Nylon 75 WG.

Na chwasty dwuliścienne wykorzystać można substancję czynną fluroksypyr. Preparaty o nia oaprate aplikuje się do początku fazy liścia flagowego zbóż, np. Fluxyr 200 EC, Galarane 200 EC. Do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego stosować można tritosulfuron, na tej substancji bazuje Biathlon 4 D.

Uciążliwą miotłę zbożową i wyczyńca polnego można zwalczać substancją czynną pinoksaden, która występuje w preparacie Axial 50 EC i Axial 100 EC. Preparaty aplikuje się do fazy liścia flagowego zbóż ozimych.

Zadziałać można także substancją o fenoksaprop-P-etylu, która do końca fazy 3-go kolanka zbóż działa przeciwko chwastom z obu grup, np. w preparacie Puma Uniwersal 069 EW. Etykiety Fantom 069 EW i Foxtrot 069 EW, które także bazują na tej substancji wskazują, że preparaty przeciwko chwastom jednoliściennym można aplikować niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Do końca strzelania w źdźbło wykorzystać można mieszaninę składającą się z tifensulfuronu metylowego i tribenuronu metylowego, a oparte mieszaninę tych substancji czynnych są, np.: herbicydy Aneks SX 50 SG, i Rubin SX 50 SG, które zwalczają bodziszka drobnego, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, miotłę zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulię czepną - do fazy 5 okółków, rumian polny i tasznik pospolity. W przypadku działania na miotłę zbożową obie substancje mają podwyższone ryzyko słabszego zwalczania form odpornych chwastu.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: herbicydy